[:pl]

Szkolenie wraz z programem certyfikacyjnym iSQI® Certified Agile Essentials skierowane jest do osób zaangażowanych w projekty Agile oraz do osób, które chcą się zapoznać z pracą w środowiskach zwinnych (Agile).

Szkolenie zapewnia wszystkim zaangażowanym w projekt lub w ramach organizacji wspólne zrozumienie, na czym polega zwinne podejście „agile”. Wprowadza zestaw pojęć i terminologii wykorzystywanych na co dzień w zwinnych projektach. Szkolenie iSQI® Certified Agile Essentials stanowi doskonały sposób na wejście w świat Agile i zbudowanie podstaw pod dalszy rozwój w tym kierunku.

Sukces projektu Agile nie zależy tylko od umiejętności i doświadczenia członków zespołu projektowego, ale także od zrozumienia i wiedzy na temat zwinności wszystkich osób zaangażowanych w projekt. Dotyczy to również członków zespołów projektowych oraz grupy użytkowników, kierownictwa i interesariuszy.

Korzyści ze szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnik::

Sylabus

www.isqi.org/en/agile.html

Egzamin

Egzamin na certyfikat iSQI® Certified Agile Essentials może zostać zrealizowany w ponad 5,200 lokalizacjach na świecie centrum egzaminacyjnego Pearson VUE, jako egzamin typu FLEX, SMEX lub w formie papierowej w ramach szkolenia lub publicznych egzaminów.

Egzamin składa się z 40 pytań, które należy rozwiązać w ciągu 60 minut (dodatkowe 25% czasu przeznaczone jest dla osób, których język angielski nie jest językiem ojczystym). Próg zaliczeniowy egzaminu wynosi 65%.

Grupa docelowa

Szkolenie iSQI® Certified Agile Essentials dedykowane jest dla wszystkich osób zaangażowanych w projekty Agile w tym: kierowników projektu, kierowników jakości, kierowników zespołów deweloperskich, analityków biznesowych, deweloperów, testerów, dyrektorów IT i konsultantów.

Wymagania wstępne: wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu projektów IT oraz ewentualne pierwsze doświadczenia we współpracy w ramach zespołów IT.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

isqi-300px

[:en]

The iSQI® Certified Agile Essentials training and certification program is aimed at anyone involved in an agile project and who wants to become familiar with working in an agile environment.

It provides everyone involved in a project or within an organization with the same understanding of “agile”. It also allows them to use a shared set of terms and terminology. iSQI® Certified Agile Essentials provides an excellent overview of the agile approach and the basic concepts of “agile”.

The success of an agile project not only depends on the skills and experience of the project team members but it also depends on the understanding and awareness about agility of all involved in the project. This includes the members of the project team and the user group, the management and the stakeholders.

Business Outcomes

After the course, successful participants will be able to:

Syllabus

www.isqi.org/en/agile.html

Exam

iSQI® Certified Agile Essentials is offered as an E-Exam in over 5,000 Pearson VUE locations, as a FLEX© – The Flexible Exam or SMEX© – The Smart Exam or as a Paper-based exam after training or during our regularly scheduled public examinations.

40 questions, 60 minutes (25% time extension for non-native speakers available on request), minimum score 65%, multiple-choice

Target audience

Project Managers, Quality Managers, Software Development Managers, Business Analysts, Developers, Testers, IT Directors and Management Consultants.

Prerequisities: Basic IT knowledge and first experiences working together with IT teams.

Register

Training course authorized by

isqi-300px

[:]

iSQI® Certified Agile Essentials

Lekcje

The iSQI® Certified Agile Essentials training and certification program is aimed at anyone involved in an agile project and who wants to become familiar with working in an agile environment.

It provides everyone involved in a project or within an organization with the same understanding of “agile”. It also allows them to use a shared set of terms and terminology. iSQI® Certified Agile Essentials provides an excellent overview of the agile approach and the basic concepts of “agile”.

The success of an agile project not only depends on the skills and experience of the project team members but it also depends on the understanding and awareness about agility of all involved in the project. This includes the members of the project team and the user group, the management and the stakeholders.

Business Outcomes

After the course, successful participants will be able to:

  • value the principles behind the agile manifesto and the agile approach to software development
  • appreciate the roles within an agile team
  • understand how to contribute as a member of an agile team
  • apply a testing methodology to ensure that acceptance criteria are met
  • appreciate the importance of effective Iteration Reviews and how to contribute to continuous improvement through retrospectives

Syllabus

www.isqi.org/en/agile.html

Exam

iSQI® Certified Agile Essentials is offered as an E-Exam in over 5,000 Pearson VUE locations, as a FLEX© – The Flexible Exam or SMEX© – The Smart Exam or as a Paper-based exam after training or during our regularly scheduled public examinations.

40 questions, 60 minutes (25% time extension for non-native speakers available on request), minimum score 65%, multiple-choice

Target audience

Project Managers, Quality Managers, Software Development Managers, Business Analysts, Developers, Testers, IT Directors and Management Consultants.

Prerequisities: Basic IT knowledge and first experiences working together with IT teams.

Register

Training course authorized by

isqi-300px