[:pl]

Aplikacje i urządzenia mobilne stały się ważnym elementem w dzisiejszym społeczeństwie oraz w świecie IT w bardzo krótkim czasie. Technologie mobilne szybko się zmieniają i mają ogromny wpływ na procesy produkcji oraz na to, jak i co testujemy. Specjaliści IT powinni być na bieżąco z najnowszymi trendami rozwoju technologii mobilnych, oraz wiedzieć, jak wpływają one na testy, wydajność czy bezpieczeństwo. W wyniku różnych ćwiczeń realizowanych podczas szkolenia, uczestnik uzsyka szersze zrozumienie wpływu technologii mobilnych na szeroki rynek.

CMAP Mobile App Test Automation jest pierwszym szkoleniem specjalistycznym wydanym po szkoleniu podstawowym CMAP Mobile App Testing – Foundation Level. Szkolenie jest wprowadzeniem do automatycznego testowania aplikacji mobilnych poprzez interfejs użytkownika (UI – User Interface). Wprowadza zaawansowane podejście do testów aplikacji mobilnych, najważniejszych technik oraz terminologii.

Korzyści ze szkolenia

Jako certyfikowany specjalista (CMAP Mobile App Test Automation) uczestnik będzie:

Sylabus

https://isqi.org/lv/en/content/13-syllabi

Egzamin

Egzamin CMAP Mobile App Test Automation realizowany jest w formie papierowej po szkoleniu. Udział w szkoleniu jest obligatoryjny w kontekście podejścia do egzaminu.

Egzamin składa się z 30 pytań wielokrotnego wyboru, które należy rozwiązać w ciągu 45 minut (dodatkowe 25% czasu przeznaczone jest dla osób, których język angielski nie jest językiem ojczystym). Próg zaliczeniowy egzaminu wynosi 65%.

Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do specjalistów w dziedzinie jakości i testowania oprogramowania: testerów, analityków testów, projektantów testów, kierowników testów i managerów.


Wymagania wstępne

Zaleca się, aby uczestnicy posiadali certyfikat CMAP Mobile App Testing - Poziom podstawowy LUB ISTQB® Certified Tester – Poziom Podstawowy LUB przynajmniej 2-letnie doświadczenie w testowania oprogramowania.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

isqi-300px

 

[:en]

Apps and mobiles have become an important element of today’s IT and society in a very short time frame. Mobile technologies are fast changing and have a huge impact on how we develop, how we test and what we test. IT professionals should be up to date with the latest development of the mobile technology and how it impacts testing, performance and security. As a result of the various exercises you will take part in during this course, you will gain a broader understanding of the impact of mobile and the broadness of the market.

CMAP Mobile App Test Automation is the first specialization to be released after the original foundation level course. This course is an introduction to mobile application testing via User Interface (UI) Test Automation. It provides an advanced view into mobile testing, the most relevant techniques and terminology.

Business Outcomes

As a CMAP Mobile App Test Automation certified professional you will be able to:

Syllabus

https://isqi.org/lv/en/content/13-syllabi

Exam

CMAP Mobile App Test Automation is offered as a paper-based exam after training. Participation in the training is mandatory before taking the exam. 30 questions, multiple-choice, 45 minutes (25% time extension for non-native speakers available on request), minimum score 65%.

Target audience

This course is aimed at professionals in the area of software quality and software testing: testers, test analysts, test designers, test managers and managers.

Prerequisities: It is recommended that participants have reached the level of CMAP Mobile App Testing – Foundation Level or ISTQB® Certified Tester – Foundation Level or at least have 2 years of experience in software testing.

Register

Training course authorized by

isqi-300px

[:]

iSQI® CMAP Mobile App Test Automation

Lekcje

Apps and mobiles have become an important element of today’s IT and society in a very short time frame. Mobile technologies are fast changing and have a huge impact on how we develop, how we test and what we test. IT professionals should be up to date with the latest development of the mobile technology and how it impacts testing, performance and security. As a result of the various exercises you will take part in during this course, you will gain a broader understanding of the impact of mobile and the broadness of the market.

CMAP Mobile App Test Automation is the first specialization to be released after the original foundation level course. This course is an introduction to mobile application testing via User Interface (UI) Test Automation. It provides an advanced view into mobile testing, the most relevant techniques and terminology.

Business Outcomes

As a CMAP Mobile App Test Automation certified professional you will be able to:

  • understand and identify the challenges associated with automating mobile applications end-to-end, which can be applied on any mobile operating system. Major challenges are device diversity, hardware (low resources), security concerns, varied resolutions etc.,
  • work with open source tools to automate different kinds of mobile applications (Native, Web, Hybrid),
  • implicate the automation of end-to-end process of mobile applications automation applying the best practices,
  • eliminate the post-production test cycles by integrating these as part of the regular development proces using commercial tools and frameworks for test automation – recording, playback etc.,
  • use your knowledge and experience with open source mobile automation tools and frameworks, while working with proprietary automation frameworks. You will know how to lower the entry barrier for resolving a large number of challenges and limitations applicable to the vanilla open source mobile automation tools.

Syllabus

https://isqi.org/lv/en/content/13-syllabi

Exam

CMAP Mobile App Test Automation is offered as a paper-based exam after training. Participation in the training is mandatory before taking the exam. 30 questions, multiple-choice, 45 minutes (25% time extension for non-native speakers available on request), minimum score 65%.

Target audience

This course is aimed at professionals in the area of software quality and software testing: testers, test analysts, test designers, test managers and managers.

Prerequisities: It is recommended that participants have reached the level of CMAP Mobile App Testing – Foundation Level or ISTQB® Certified Tester – Foundation Level or at least have 2 years of experience in software testing.

Register

Training course authorized by

isqi-300px