[:pl]

Aplikacje i urządzenia mobilne w bardzo krótkim czasie stały się ważnym elementem w dzisiejszym społeczeństwie oraz w świecie IT . Technologie mobilne szybko się zmieniają i mają ogromny wpływ na procesy produkcji oraz na to, jak i co testujemy. Specjaliści IT powinni być na bieżąco z najnowszymi trendami rozwoju technologii mobilnych, oraz wiedzieć, jak wpływają one na testy, wydajność czy bezpieczeństwo.

Szkolenie CMAP Mobile App Testing – Poziom Podstawowy zapewnia uczestnikom doskonałe zrozumienie i wprowadzenie do testowania aplikacji mobilnych poprzez użycie odpowiednich ćwiczeń i przykładów, by wzmocnić ich umiejętności i wiedzę.

Korzyści ze szkolenia

Jako certyfikowany specjalista (CMAP Mobile App Testing) uczestnik będzie:

Syllabus

https://isqi.org/lv/en/content/13-syllabi

Egzamin

Egzamin na certyfikat CMAP Mobile App Testing – Foundation Level może zostać zrealizowany w ponad 5,200 lokalizacjach na świecie centrum egzaminacyjnego Pearson VUE, jako egzamin typu FLEX, SMEX lub w formie papierowej w ramach szkolenia lub publicznych egzaminów.

Egzamin składa się z 40 pytań wielokrotnego wyboru, które należy rozwiązać w ciągu 60 minut (dodatkowe 25% czasu przeznaczone jest dla osób, których język angielski nie jest językiem ojczystym). Próg zaliczeniowy egzaminu wynosi 65%.

 

Grupa docelowa

Szkolenie CMAP Mobile App Testing – Poziom podstawowy dedykowane jest dla wszystkich osób zaangażowanych w testowanie aplikacji mobilnych w tym: kierowników projektu, kierowników jakości, kierowników zespołów deweloperskich, analityków biznesowych, deweloperów, testerów, dyrektorów IT i konsultantów.

Wymagania wstępne: wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu testowania oprogramowania.

Czas trwania szkolenia

2 dni

Register

Szkolenie autoryzowane przez

isqi-300px

[:en]

Apps and mobiles have become an important element of today’s IT and society in a very short time frame. Mobile technologies are fast changing and have a huge impact on how we develop, how we test and what we test. IT professionals should be up to date with the latest development of the mobile technology and how it impacts testing, performance and security.

CMAP Mobile App Testing – Foundation Level provides participants with an excellent introduction to, and understanding of, Mobile App Testing, using relevant exercises and examples to reinforce their skills and knowledge.

Business Outcomes

As a CMAP Mobile App Testing certified professional you will be able to:

Syllabus

https://isqi.org/lv/en/content/13-syllabi

Exam

CMAP Mobile App Testing – Foundation Level is offered as a Test Center Exam in over 5,200 Pearson VUE locations, as a FLEX Exam or SMEX Exam or as a paper-based exam after training or during our regularly scheduled public examinations.

40 questions, multiple-choice, 60 minutes (25% time extension for non-native speakers available on request), minimum score 65%.

Target audience

CMAP Mobile App Testing – Foundation Level is offered as a Test Center Exam in over 5,200 Pearson VUE locations, as:

Prerequisites: Basic knowledge of concepts in software testing is required.

Register

Training course authorized by

isqi-300px

[:]

iSQI® CMAP Mobile App Testing – Foundation Level

Lekcje

Apps and mobiles have become an important element of today’s IT and society in a very short time frame. Mobile technologies are fast changing and have a huge impact on how we develop, how we test and what we test. IT professionals should be up to date with the latest development of the mobile technology and how it impacts testing, performance and security.

CMAP Mobile App Testing – Foundation Level provides participants with an excellent introduction to, and understanding of, Mobile App Testing, using relevant exercises and examples to reinforce their skills and knowledge.

Business Outcomes

As a CMAP Mobile App Testing certified professional you will be able to:

 • assist in adaptation of existing testing methods for testing of mobile applications,
 • support the requirements team in review of mobile application related requirements using knowledge of mobile environment,
 • adapt existing testing experience and existing way of testing web and other applications to mobile testing including user expectations,
 • identify and apply appropriate methods for testing of characteristics unique to mobile technology,
 • apply appropriate techniques for testing in a mobile application project,
 • identify and use appropriate tools to assist in mobile application testing including emulators and simulators,
 • assist the mobile application team in identifying potential test automation activities and corresponding tools,
 • assist in identification of requirements of a test lab for carrying out mobile application testing.

Syllabus

https://isqi.org/lv/en/content/13-syllabi

Exam

CMAP Mobile App Testing – Foundation Level is offered as a Test Center Exam in over 5,200 Pearson VUE locations, as a FLEX Exam or SMEX Exam or as a paper-based exam after training or during our regularly scheduled public examinations.

40 questions, multiple-choice, 60 minutes (25% time extension for non-native speakers available on request), minimum score 65%.

Target audience

CMAP Mobile App Testing – Foundation Level is offered as a Test Center Exam in over 5,200 Pearson VUE locations, as:

 • a FLEX Exam
 • a SMEX Exam
 • a paper-based exam, after training or during our regularly scheduled public examination

Prerequisites: Basic knowledge of concepts in software testing is required.

Register

Training course authorized by

isqi-300px