[:pl]

Zastosowanie podejścia Lean-Agile z SAFe® z certyfikacją SAFe® 4 Agilist opartą na wersji SAFe 4.6

Scaled Agile Framework (SAFe®) pomaga firmom sprostać największym wyzwaniom związanym z opracowywaniem i dostarczaniem oprogramowania i systemów klasy korporacyjnej w jak najkrótszym, zrównoważonym czasie realizacji. SAFe jest otwartą, internetową bazą wiedzy opartą na sprawdzonych wzorcach i praktykach, dla ludzi budujących najważniejsze systemy i aplikacje na świecie.

SAFe zapewnia synchronizację, współpracę i dostarczanie dla wielu zwinnych zespołów. Skalowalność i możliwość konfiguracji SAFe pozwala każdej organizacji dostosować to podejście do własnych potrzeb biznesowych. Wspiera zarówno rozwiązania mniejszej skali, angażujące 50-125 ekspertów, jak również złożone systemy wymagające tysięcy osób.

Obejmuje bogate zasoby wiedzy, opisuje role, obowiązki, artefakty i działania niezbędne do wdrożenia podejścia Lean-Agile. Internetowy 'Big Picture' prezentuje interaktywną grafikę, która stanowi wizualny przegląd struktury i jest podstawowym interfejsem użytkownika do bazy wiedzy. Każda ikona obrazu jest „klikalna”, oferując dostęp do artykułu na dany temat, jak również linki do powiązanych informacji.

Leading SAFe®

Szkolenie umożliwia zdobycie umiejętności, które są pożądane na całym świecie, pozwalających na wzmocnienie ich organizacji, co jest niezbędne do odniesienia sukcesu na rynku. Podczas dwudniowego szkolenia uczestnicy poznają zasady i praktyki Scaled Agile Framework® (SAFe®), dowiedzą się, jak realizować i dostarczać wartość z pomocą Agile Release Trains i co oznacza poprowadzenie transformacji Lean-Agile w firmie.

Uczestnicy nauczą się myśleć zgodnie z podejściem Lean-Agile i zrozumieją, dlaczego jest ono tak skuteczne w dzisiejszych czasach, gdzie adaptacja jest kluczem do sukcesu. Otrzymają także praktyczne porady dotyczące wspierania zespołów i programów Agile i Portfolio Lean, poprzez budowanie procesu ciągłych dostaw i kultury DevOps oraz koordynowanie realizacji dużych rozwiązań.

Uczestnictwo w szkoleniu przygotowuje uczestników do egzaminu SAFe® Agilist (SA).

Cele szkolenia

Aby pełnić rolę SAFe® Agilist, uczestnicy powinni potrafić:

Zakres szkolenia

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają:

Uczestnicy muszą uczestniczyć w obu dniach kursu, aby móc przystąpić do egzaminu.

Dla kogo jest to szkolenie?

Oferowane szkolenie kierowane jest do:

Wymagania wstępne

Wszyscy są mile widziani na szkoleniu bez względu na ich doświadczenie. Jednak na potrzeby egzaminu sugerujemy posiadanie przynajmniej 5-cio letniego doświadczenia w tworzeniu oprogramowania, testowaniu, analizie biznesowej, zarządzaniu produktami lub projektami, doświadczenia w Scrum.

Certyfikacja

Uczestnicy, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu certyfikującego otrzymają:

Certyfikat SAFe® Agilist ważny jest przez jeden rok od jego uzyskania.

Koszt jego przedłużenia wynosi 100 USD.

Informacje dotyczące egzaminu

Egzamin SAFe Agilist jest testem wielokrotnego wyboru realizowanym w formule on-line i odbywającym się w określonym czasie. Korzystanie z książek oraz innych pomocy naukowych jest zabronione. Kandydaci mogą uzyskać dostęp do egzaminu w ramach platformy społecznościowej SAFe po ukończeniu kursu SAFe.

Egzamin składa się z 45 pytań, na które należy udzielić odpowiedzi w czasie nie dłuższym niż 90 minut. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 34 pytania (76%) gwarantują pozytywny wynik. Egzamin realizowany jest w języku angielskim.

Dostępne są przykładowe pytania testowe.

Więcej szczegółów dotyczących egzaminu możesz znaleźć tutaj.

W razie pytań należy skontaktować bezpośrednio z  support@scaledagile.com.

Professional Development Units (PDUs) and Scrum Education Units (SEUs)

Metoda szkolenia

Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne ćwiczenia warsztatowe oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie dwudniowe realizowane w godzinach 8:00-17:00. Organizator zapewnia całodzienny serwis kawowy oraz lunch.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

logo-scaledagiletm

 

[:en]

Applying a Lean-Agile mindset with SAFe® 4 Agilist Certification based on version 4.6 of SAFe

The Scaled Agile Framework (SAFe®) helps businesses address the significant challenges of developing and delivering enterprise-class software and systems in the shortest sustainable lead time. It is a freely revealed, online knowledge base of proven success patterns, for people building the world’s most important software and systems.

SAFe synchronizes alignment, collaboration, and delivery for multiple Agile teams. Scalable and configurable, SAFe allows each organization to adapt it to its own business needs. It supports smaller-scale solutions employing 50 – 125 practitioners, as well as complex systems that require thousands of people.

An extensive body of knowledge, SAFe describes the roles, responsibilities, artifacts, and activities necessary to implement Lean-Agile development. The SAFe website features an interactive ‘Big Picture’ graphic, which is a visual overview of the Framework and is the primary user interface to the knowledge base. Each icon of the image is clickable, offering access to an article on that topic, as well as links to related information.

Leading SAFe®

During this two-day course, attendees will gain the knowledge necessary to lead a Lean-Agile enterprise by leveraging the Scaled Agile Framework® (SAFe®), and its underlying principles derived from Lean, systems thinking, Agile development, product development flow, and DevOps. They will discuss the five competencies needed to become a Lean Enterprise. They will also learn and practice the skills for supporting and executing PI Planning events, and coordinating multiple Agile Release Trains (ARTs).

Attendees will gain an understanding of the Lean-Agile mindset, why it’s so effective in today’s adapt-or-die marketplace, and what it means to lead a Lean-Agile transformation. They’ll also learn how to build and support Agile teams and programs, empower a Lean Portfolio, build a Continuous Delivery Pipeline and DevOps culture, and coordinate large solutions. They will develop a skillset that’s in demand worldwide—and empower their enterprises to succeed in a disruptive marketplace—when they become a SAFe® 4 Agilist (SA).

Attending the class prepares individuals to take the exam and become a certified SAFe® Agilist (SA).

Learning Goals

To perform the role of a SAFe® Agilist, attendees should be able to:

Topics Covered

What Attendees Get

The class registration includes:

Who will benefit?

The following individuals will benefit from this course:

Prerequisites

All are welcome to attend the course, regardless of experience. However, the following prerequisites are highly recommended for those who intend to take the SA certification exam:

SAFe Certification Kit

Attendees who pass the certification exam will receive:

Learn more about the benefits of SAFe community membership

Annual Renewal

Certifications expire one year from the date the certification is earned.

Exam Details

More Exam Details

Sample Test Questions available

Contact support@scaledagile.com for any retake questions.

Professional Development Units (PDUs) and Scrum Education Units (SEUs)

Attendees may be eligible to apply for 15 PDUs toward their continuing education requirements with the Project Management Institute (PMI) for PMP, PgMP, and PMI-ACP certifications.

Attendees may be eligible to apply for SEUs under Category C, toward earning or renewing their CSP through Scrum Alliance.

Training duration

Two-day training from 8:00 to 17:00. The Organizer provides a full day coffee service and lunch

Register

Training course authorized by

logo-scaledagiletm

[:]

Leading SAFe®

Lekcje

Applying a Lean-Agile mindset with SAFe® 4 Agilist Certification based on version 4.6 of SAFe

The Scaled Agile Framework (SAFe®) helps businesses address the significant challenges of developing and delivering enterprise-class software and systems in the shortest sustainable lead time. It is a freely revealed, online knowledge base of proven success patterns, for people building the world’s most important software and systems.

SAFe synchronizes alignment, collaboration, and delivery for multiple Agile teams. Scalable and configurable, SAFe allows each organization to adapt it to its own business needs. It supports smaller-scale solutions employing 50 – 125 practitioners, as well as complex systems that require thousands of people.

An extensive body of knowledge, SAFe describes the roles, responsibilities, artifacts, and activities necessary to implement Lean-Agile development. The SAFe website features an interactive ‘Big Picture’ graphic, which is a visual overview of the Framework and is the primary user interface to the knowledge base. Each icon of the image is clickable, offering access to an article on that topic, as well as links to related information.

Leading SAFe®

During this two-day course, attendees will gain the knowledge necessary to lead a Lean-Agile enterprise by leveraging the Scaled Agile Framework® (SAFe®), and its underlying principles derived from Lean, systems thinking, Agile development, product development flow, and DevOps. They will discuss the five competencies needed to become a Lean Enterprise. They will also learn and practice the skills for supporting and executing PI Planning events, and coordinating multiple Agile Release Trains (ARTs).

Attendees will gain an understanding of the Lean-Agile mindset, why it’s so effective in today’s adapt-or-die marketplace, and what it means to lead a Lean-Agile transformation. They’ll also learn how to build and support Agile teams and programs, empower a Lean Portfolio, build a Continuous Delivery Pipeline and DevOps culture, and coordinate large solutions. They will develop a skillset that’s in demand worldwide—and empower their enterprises to succeed in a disruptive marketplace—when they become a SAFe® 4 Agilist (SA).

Attending the class prepares individuals to take the exam and become a certified SAFe® Agilist (SA).

Learning Goals

To perform the role of a SAFe® Agilist, attendees should be able to:

 • Understand the Five Core Competencies of the Lean Enterprise
 • Become a Lean-thinking manager-teacher
 • Apply the values and principles of a Lean-Agile Mindset
 • Apply SAFe’s Lean and Agile principles to the roles and practices of SAFe
 • Create high-performing teams by establishing mission and purpose
 • Lead the transformation with the SAFe Implementation Roadmap
 • Support PI Planning and the events associated with successful Program execution
 • Drive Release on Demand with the Continuous Delivery Pipeline
 • Establish alignment and execution with Strategic Themes and Lean Portfolio Management
 • Coordinate multiple Agile Release Trains and suppliers with a Solution Train

Topics Covered

 • Introducing the Scaled Agile Framework (SAFe)
 • Becoming a Lean-Agile Leader
 • Establishing Team and Technical Agility
 • Experiencing Program Increment (PI) Planning
 • Releasing on Demand with DevOps
 • Building Business Solutions and Lean Systems
 • Implementing Lean Portfolio Management
 • Leading the transformation

What Attendees Get

The class registration includes:

 • Attendee workbook
 • Preparation and eligibility to take the SAFe® Agilist exam
 • One year membership to the SAFe Community Platform
 • Course certificate of completion
 • Attendees must attend both days of the course in order to be eligible for the exam.

Who will benefit?

The following individuals will benefit from this course:

 • Executives and Leaders, Managers, Directors, CIOs, and VPs
 • Development, QA, and Infrastructure Management
 • Program and Project Managers
 • Product and Product Line Management
 • Portfolio Managers, PMO, and Process Leads
 • Enterprise, System, and Solution Architects

Prerequisites

All are welcome to attend the course, regardless of experience. However, the following prerequisites are highly recommended for those who intend to take the SA certification exam:

 • 5+ years’ experience in software development, testing, business analysis, product, or project management
 • Experience in Scrum

SAFe Certification Kit

Attendees who pass the certification exam will receive:

 • SAFe Agilist certificate
 • A SAFe 4 Agilist digital badge to promote your accomplishment online
 • A one-year certified membership as a SAFe Agilist, which includes access to the SA Community of Practice
 • A SAFe Agilist certification usage guide with SA certification marks
 • Access to a variety of learning resources to support certified professionals during their SAFe journey

Learn more about the benefits of SAFe community membership

Annual Renewal

Certifications expire one year from the date the certification is earned.

 • Renewal fee is $100

Exam Details

 • Name: SAFe 4 Agilist Exam
 • Format: Multiple Choice
 • Delivery: Web-based (single-browser), closed book, no outside assistance, timed
 • Access: Candidates can access the exam within the SAFe Community Platform upon completion of the Leading SAFe course
 • Duration: Once the exam begins, candidates have 90 minutes (1.5 hours) to complete the exam
 • Number of Questions: 45
 • Passing Score: 34 out of 45 (75% passing score)
 • Language: English
 • Exam cost:First exam attempt is included as part of the course registration fee if the exam is taken within 30 days of course completion. Each retake attempt costs $50.

More Exam Details

Sample Test Questions available

Contact support@scaledagile.com for any retake questions.

Professional Development Units (PDUs) and Scrum Education Units (SEUs)

Attendees may be eligible to apply for 15 PDUs toward their continuing education requirements with the Project Management Institute (PMI) for PMP, PgMP, and PMI-ACP certifications.

Attendees may be eligible to apply for SEUs under Category C, toward earning or renewing their CSP through Scrum Alliance.

Training duration

Two-day training from 8:00 to 17:00. The Organizer provides a full day coffee service and lunch

Register

Training course authorized by

logo-scaledagiletm