[:pl]

Egzamin CISA (ang. Certified Information Systems Auditor) jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych i docenianych specjalistycznych certyfikatów w obszarze bezpieczeństwa informacji. W Polsce, certyfikat CISA został wymieniony w ustawie o finansach publicznych, jako uprawnienie do audytu w jednostkach podlegających przepisom ustawy.

Egzamin jest przeprowadzany przez ISACA dwa razy w roku: w czerwcu oraz w grudniu.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu Certified Information Systems Auditor(CISA) oraz zbudowanie wiedzy niezbędnej w praktyce zawodowej audytora systemów informatycznych.

Uczestnicy zapoznają się z obowiązującymi wymaganiami certyfikacyjnymi oraz zasadami egzaminowania wiedzy na egzaminie CISA. Wiedza płynąca z omówienia kluczowych obszarów praktyki zawodowej, wymaganych na egzaminie, pozwala nie tylko na zorganizowanie i przeprowadzenie profesjonalnego audytu, ale również ocenę i sugerowanie usprawnień systemu kontroli wewnętrznej w procesach zarządzania informatyką.

Warunki wstępne

Zakres tematyczny szkolenia

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione poniższe zagadnienia, z uwzględnieniem proporcji, w jakich pytania z ich zakresu występują na egzaminie:

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla:

Metoda szkolenia

Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne ćwiczenia warsztatowe oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.

Szkolenie zostało przygotowane w oparciu o materiały publikowane przez ISACA oraz doświadczenia prowadzących:

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

soflab_logo_100px

[:en]

CISA exam (Certified Information Systems Auditor) is currently one of the most recognizable and acclaimed specialist certificates in the field of information security. In Poland, CISA certificate has been listed in the Public Finance Act as a form of authorization to conduct audits in entities subject to provision of the Act.

The exam is conducted by ISACA twice a year: in June and December.

The aim of the training is to familiarize the participants with applicable certification requirements as well as the examination principles referring to CISA exam.  The presented knowledge touching upon the most crucial areas of professional practice allows not only to organize and conduct a professional and accurate audit, but also to evaluate and suggest solutions to improve the internal control system in IT management processes.

Preliminary conditions

Course syllabus

The following issues shall be discussed in detail, regarding the proportions per which they are included in the exam:

Target audience

The course is addressed to:

Training method

Lecture complemented by numerous practical workshop exercises and discussion panel concerning the most interesting issues appointed by participants.

The training has been based on ISACA materials as well as lecturers own experience”

Register

Course training authorized by

soflab_logo_100px

[:]

CISA – Exam preparation

Lekcje

CISA exam (Certified Information Systems Auditor) is currently one of the most recognizable and acclaimed specialist certificates in the field of information security. In Poland, CISA certificate has been listed in the Public Finance Act as a form of authorization to conduct audits in entities subject to provision of the Act.

The exam is conducted by ISACA twice a year: in June and December.

The aim of the training is to familiarize the participants with applicable certification requirements as well as the examination principles referring to CISA exam.  The presented knowledge touching upon the most crucial areas of professional practice allows not only to organize and conduct a professional and accurate audit, but also to evaluate and suggest solutions to improve the internal control system in IT management processes.

Preliminary conditions

 • Training participants ought to have the basic knowledge regarding the technologies applied in IT
 • Training participants are obliged to purchase CISA Review Manual 2016 (our company may deliver the book)

Course syllabus

The following issues shall be discussed in detail, regarding the proportions per which they are included in the exam:

 • Course aims overview
 • Overview of requirements and examination principles for CISA®  certificate
 • IT systems auditing process
 • IT Governance
 • Lifecycle and Infrastructure Management
 • Providing IT services and support
 • Securing information assets
 • Continuity of action and system recovery after crash

Target audience

The course is addressed to:

 • IT security administrators and officers
 • Network and IT systems administrators
 • External and internal auditors
 • Managers and leaders of IT and security departments
 • All other individuals interested in the field of security, aiming at qualifications increase

Training method

Lecture complemented by numerous practical workshop exercises and discussion panel concerning the most interesting issues appointed by participants.

The training has been based on ISACA materials as well as lecturers own experience”

 • CISA Review Manual 2016
 • CISA Review Questions, Answers & Explanations Manual 2016
 • CISA Review Questions, Answers & Explanations Manual 2016 Supplement

Register

Course training authorized by

soflab_logo_100px