[:pl]

Szkolenie "HPE Application Lifecycle  Management 12.20 – szkolenie techniczne dla użytkowników" jest szkoleniem wprowadzającym do używania narzędzia HPE ALM.

Uczestnicy dowiedzą się jak efektywnie korzystać narzędzia w ramach procesu wytwarzania oprogramowania. Od konstrukcji wymagań, projektowania i wykonywania testów, po zarządzanie defektami.

Szkolenie daje użytkownikom możliwość poznania najważniejszych modułów i funkcjonalności narzędzia HPE ALM od strony praktycznej.

Zakres tematyczny szkolenia

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników systemu:

Metoda szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie wykładu i ćwiczeń warsztatowych wykonywanych przez uczestników.

Szkolenie autoryzowane przez

soflab_logo_100px

[:en]

"HPE Application Lifecycle Management 12.20 – technical training for users" is an introductory course to using HPE ALM tool.

Participants will learn how to effectively use tools within the software developing process. Starting from construing the requirements, through test design and implementation, to defects management.

The course provides participants with a practical grasp of the most important HPE ALM modules and functions.

Course syllabus

Target audience

The course is addressed to system users:

Training method

Lecture and workshops.

Register

Training course authorized by

soflab_logo_100px

[:]

HPE Application Lifecycle Management 12.20 – technical training for users

Lekcje

"HPE Application Lifecycle Management 12.20 – technical training for users" is an introductory course to using HPE ALM tool.

Participants will learn how to effectively use tools within the software developing process. Starting from construing the requirements, through test design and implementation, to defects management.

The course provides participants with a practical grasp of the most important HPE ALM modules and functions.

Course syllabus

 • Creating cycles and releases
 • Creating requirements, conversion into test cases
 • Organizing the structure in Test Plan tree
 • Creating test cases and their steps
 • Creating test suites
 • Manual run of tests using HPE Sprinter
 • Executed tests runs analysis
 • Error reporting and management
 • Importing and exporting using MS Excel
 • Generating reports and diagrams using Dashboard module

Target audience

The course is addressed to system users:

 • Quality assurance engineers,
 • Test leaders,
 • Testers,
 • Project managers.

Training method

Lecture and workshops.

Register

Training course authorized by

soflab_logo_100px