[:pl]

Szkolenie "HPE Application Lifecycle  Management - administracja i dostosowanie narzędzia" jest szkoleniem wprowadzającym do administracji i dostosowania narzędzia HPE ALM. Uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć projekty i użytkowników oraz jak nimi zarządzać, a także jakie są możliwości  dostosowywania narzędzia (formatek, pól i przepływów pracy) do konkretnych potrzeb danej organizacji.

Zakres tematyczny szkolenia

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla administratorów i zaawansowanych użytkowników systemu:

Metoda szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie wykładu i ćwiczeń warsztatowych wykonywanych przez uczestników.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

soflab_logo_100px

[:en]

 „HPE Application Lifecycle Management - administration and tool adjustment”, is an introduction to HPE ALM administration and adjustment. Participants will learn how to build projects and manage them, as well as the different possibilities for tool adjustment (formats, fields and workflow) to suit the specific needs of a given organization.

Course syllabus

Target audience

The course is addressed to administrators and advanced system users

Training method

Lecture and workshops

Register

Training course authorized by

soflab_logo_100px

[:]

HPE Application Lifecycle Management – administration and tool adjustment

Lekcje

 „HPE Application Lifecycle Management - administration and tool adjustment”, is an introduction to HPE ALM administration and adjustment. Participants will learn how to build projects and manage them, as well as the different possibilities for tool adjustment (formats, fields and workflow) to suit the specific needs of a given organization.

Course syllabus

 • Site Administration
  • creating domains and projects
  • user management
  • HP ALM instance configuration
 • Project customization
  • user group management
  • adding user fields
  • defining user lists and using them in added fields
  • defining new defect forms interface and defect details
  • project configuration script editor

Target audience

The course is addressed to administrators and advanced system users

 • Test leaders
 • Project managers
 • HPE ALM Administrators
 • HPE ALM projects administrators

Training method

Lecture and workshops

Register

Training course authorized by

soflab_logo_100px