[:pl]

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie jego uczestnikom, w jaki sposób należy organizować proces testowy w organizacji. Pomaga zidentyfikować wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej implementacji oraz stosowania przez zarówno osoby z obszaru QA jak i całego jego otoczenia. Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się od jakich elementów należy rozpocząć proces wdrożenia i w jaki sposób usprawniać działanie procesu w organizacji.

Jednodniowe szkolenie, prowadzone w formie interaktywnej, pozwoli na łatwe przyswojenie zaprezentowanego materiału oraz pozwoli zaadresować problemy, z którymi spotkali się uczestnicy w swojej karierze.

Zakres tematyczny szkolenia

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest dla Kierowników Testów.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie jednodniowe realizowane w godzinach 9:00-16:00. Organizator zapewnia całodzienny serwis kawowy oraz lunch.

Metoda szkolenia

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

soflab_logo_100px

[:en]

The aim of the course is to acquaint the participants with the methods of organizing testing processes within an organization. It provides all the necessary tools and develops all the right skills for appropriate identification of all the elements, vital for proper implementation and application of these processes, by both QA specialists, as well as those specializing in the corresponding fields. Thanks to the course, the participants acquire the knowledge about the elements used to begin the implementation process and how to improve the process functioning within the organization.

A one-day interactive course equips the participants to acquire knowledge in an easy way. It will also enable the recognition and identification of the problems encountered by the participants during their careers.

Course syllabus

Target audience

The course is dedicated to Test Managers

Training method

Training conducted as workshops

Training duration

One-day training from 9:00 to 16:00. The Organizer provides a full day coffee service and lunch

Register

Training course authorized by

soflab_logo_100px

[:]

Testing Process Organization

Lekcje

The aim of the course is to acquaint the participants with the methods of organizing testing processes within an organization. It provides all the necessary tools and develops all the right skills for appropriate identification of all the elements, vital for proper implementation and application of these processes, by both QA specialists, as well as those specializing in the corresponding fields. Thanks to the course, the participants acquire the knowledge about the elements used to begin the implementation process and how to improve the process functioning within the organization.

A one-day interactive course equips the participants to acquire knowledge in an easy way. It will also enable the recognition and identification of the problems encountered by the participants during their careers.

Course syllabus

 •   Introduction to Testing Process
  • Definitions
  • Why is testing process useful and necessary?
  • Testing process vs. production process
  • Software development models
 • Simple testing process
  • ISTQB approach
  • Test process schemes
  • Preparation and planning stages
  • Implementation and closure stages
 • Test process environment
  • Important teams and cooperating processes
  • Test environments management
  • Releases and configuration management
  • Managing incidents/defects
 • Complete test process
  • Approach to test process development
  • Interdependencies in process layers
 • Organizational test process
  • Test policy
  • Test strategy
 • Test management process
  • Test planning
  • Test process documentation
  • Risk management
  • Monitoring and control
  • Tests closure
 • Operational test process
  • Design and implementation
  • Execution
  • Reporting testing problems
 • Test process in agile models
 • Summary and discussion

Target audience

The course is dedicated to Test Managers

Training method

Training conducted as workshops

Training duration

One-day training from 9:00 to 16:00. The Organizer provides a full day coffee service and lunch

Register

Training course authorized by

soflab_logo_100px