[:pl]

Jednodniowe szkolenie bazujące na sprawdzonych metodykach, normach i dobrych praktykach z obszaru testowania oprogramowania, stanowiące uniwersalną bazę do usystematyzowania, ustanowienia i optymalizacji procesu testowego w organizacji.

Szkolenie oparte jest o międzynarodowe standardy „IEEE 29119 Software and systems engineering” jak i dobre praktyki wypracowane w ramach realizacji projektów związanych z zapewnieniem jakości oprogramowania.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:

Zakres tematyczny szkolenia

Grupa docelowa

Tematyka szkolenia podzielona jest na 2 grupy docelowe:

Czas trwania szkolenia

Szkolenie jednodniowe realizowane w godzinach 9:00-16:00. Organizator zapewnia całodzienny serwis kawowy oraz lunch.

Metoda szkolenia

Szkolenie przeprowadzone zostanie z elementami interakcji z uczestnikami. Przewidziane są zarówno gry/zabawy jak i warsztaty z poszczególnych zagadnień.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

soflab_logo_100px

[:en]

A one-day course based on tried and tested methodologies, standards and good practice for software testing, all of which serve as a foundation for sytemizing, setting and optimizing test processes within an organization.

The course is based on international “IEEE 29119 Software and systems engineering” standards, as well as good practice developed during realization of software quality assurance projects.

After having completed the course the participants shall:

Course syllabus

Target audience

The topics of the course fall into two main target audiences:

Training duration

One-day training from 9:00 to 16:00. The Organizer provides a full day coffee service and lunch

Training method

Interactive training including games and workshops dedicated to individual topics.

Register

Training course authorized by

soflab_logo_100px

[:]

Software Testing – the course is addressed to management and specialists organizing and implementing acceptance tests

Lekcje

A one-day course based on tried and tested methodologies, standards and good practice for software testing, all of which serve as a foundation for sytemizing, setting and optimizing test processes within an organization.

The course is based on international “IEEE 29119 Software and systems engineering” standards, as well as good practice developed during realization of software quality assurance projects.

After having completed the course the participants shall:

 • have acquired systematized knowledge concerning software quality,
 • possess knowledge concerning UAT processes and their development strategy,
 • be equipped with the skills for designing an optimal test scope,
 • be able to analyze and interpret test statuses, allowing them to make correct decisions,
 • be familiar with tools enabling effective software quality improvement, improvement of efficiency and working atmosphere

Course syllabus

 • Software Testing Basics
  • where does software testing begin (where do UAT tests begin)
  • quality criteria and their definition
  • how to measure software quality
  • liability limits for manufacturer and tester
  • how to cooperate with software developers
  • tester’s dos and don’ts
  • basic test process – how to begin testing, in order to perform it successfully
  • roles and responsibilities in test process
 • Testing software lifecycle
  • development methodologies – pros and cons
  • how to plan effective and efficients tests
 • Static testing
  • review as a testing tool
  • how to test before running the software
 • Test design and management
  • how to build tests
  • defining quality criteria
  • white and black box tests
  • how to use experience in software testing
  • testing techniques selection
  • planning and testing test outcome
  • what is configuration and how to use it
  • tools in organization, elaborating and executing tests
  • the role of risk in software testing
  • incident management
  • test preparation – practical exercises

Target audience

The topics of the course fall into two main target audiences:

 • The Management responsible for Testing Management Processes and Organizational Processes acting as Test Managers in the process
 • Client’s empolyees acting as Testers and Test Leaders in Operational Processes, for acceptance tests (UAT)

Training duration

One-day training from 9:00 to 16:00. The Organizer provides a full day coffee service and lunch

Training method

Interactive training including games and workshops dedicated to individual topics.

Register

Training course authorized by

soflab_logo_100px