[:pl]

Selenium jest najpopularniejszym darmowym narzędziem służącym do automatyzacji testów aplikacji webowych. Dzięki darmowym bibliotekom istnieje możliwość budowania skryptów automatycznych we wszystkich popularnych językach programowania(java, python, C#) co daje nieograniczone możliwości tworzenia rozwiązań usprawniających codzienną pracę każdego testera.

Proponowane szkolenie „Wstęp do automatyzacji z wykorzystaniem Selenium” ma na celu zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi automatyzacji czynności wykonywanych w popularnych przeglądarkach internetowych.

Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się:

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów pozwoli na łatwe przyswojenie zaprezentowanego materiału oraz wykorzystanie go w praktyce.

Zakres tematyczny szkolenia

Grupa docelowa

Oferowane szkolenie kierowane jest do osób z podstawową znajomością języka Java w tym:

Metoda szkolenia

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

soflab_logo_100px

[:en]

Selenium is the most popular freeware tool used for web applications testing automation. Thanks to free libraries it is  possible to create automated scripts in all popular programming languages (Java, Python, C#), which allows unlimited possibilities to develop useful solutions that improve and enhance testers’ everyday work.

The purpose of the course „Introduction to automation using Selenium” is to acquaint participants with the most significant issues concerning the automation of actions performed via popular web browsers.

 After having completed the course the participants shall:

Workshop nature of the course allows participants to easily incorporate the presented material and to use it in practice.

Course syllabus

Target audience

The course is addressed to basic Java programmers, including:

Training method

Workshops.

Register

Training course authorized by

soflab_logo_100px

[:]

Selenium – Introduction to automation

Lekcje

Selenium is the most popular freeware tool used for web applications testing automation. Thanks to free libraries it is  possible to create automated scripts in all popular programming languages (Java, Python, C#), which allows unlimited possibilities to develop useful solutions that improve and enhance testers’ everyday work.

The purpose of the course „Introduction to automation using Selenium” is to acquaint participants with the most significant issues concerning the automation of actions performed via popular web browsers.

 After having completed the course the participants shall:

 • learn what types of tests are worth automating,
 • how to use automation to increase the effectiveness of everyday work,
 • how to create automated scripts in Selenium IDE,
 • how to create, trigger and maintain more advanced automated scripts using Selenium Webdriver and Java.

Workshop nature of the course allows participants to easily incorporate the presented material and to use it in practice.

Course syllabus

 • Introduction to automation
 • Selenium IDE / Selenium IDE
  • tool installation
  • introducing the most important functions of Selenium IDE
 • Selenium IDE workshops
  • automated testing scripts
  • Internet application elements identification
  • manipulating elements of webpages – crucial Selenium IDE commands
  • using assertion and verification
  • advanced functions of the tool
  • practical exercises using Selenium IDE
 • Selenium Webdriver
  • introduction to tool and its main assumptions
  • architecture description
  • Selenium Webdriver vs. Selenium IDE
 • Workstation configuration
 • Why use frameworks? – introduction to TestNG
 • Selenium Webdriver Workshops
  • most significant TestNG mechanisms
  • scripts triggering reporting
  • triggering scripts on various browsers

Target audience

The course is addressed to basic Java programmers, including:

 • testers,
 • as well as all employees, whose duties concern usage of web applications and who are interested in automating some of these duties.

Training method

Workshops.

Register

Training course authorized by

soflab_logo_100px