Nowa wersja „SAFe® 4.6 for Lean Enterprises”

Fabryka Jakości, szkoleniowa organizacja Soflab Technology, wprowadza do oferty nowy standard szkoleń „SAFe® 4.6 for Lean Enterprises”. Nasze kursy już wkrótce zostaną dostosowane do nowych wymagań Scaled Agile Inc.

Partnerzy Scaled Agile Inc., w tym także Fabryka Jakości, mogą prowadzić szkolenia dla swoich klientów w dotychczasowej wersji SAFe®  do końca roku. My nie zamierzamy jednak zwlekać. Nasze szkolenia dostosowywane są do wyższego standardu na bieżąco.

Scaled Agile Inc. ogłosiło wprowadzenie nowej wersji SAFe 4.6 14 listopada. Zmiany dotyczą pięciu kluczowych kompetencji Lean Enterprise, które umożliwiają przedsiębiorstwom skuteczne reagowanie na niestabilne warunki rynkowe, zmieniające się potrzeby Klientów i nowe technologie. Wspomniane kompetencje to:

  • Przywództwo Lean-Agile (Lean-Agile Leadership)
  • Zwinność technologiczna i zespołowa (Team and Technical Agility)
  • DevOps i wydania na żądanie (DevOps and Release on Demand)
  • Rozwiązania biznesowe i inżynieria systemów Lean (Business Solutions and Lean Systems Engineering)
  • Zarządzanie Portfelem Lean (Lean Portfolio Management)

Każda kompetencja jest zbiorem powiązanej wiedzy, umiejętności i zachowań, które wspólnie umożliwiają przedsiębiorstwom osiągnięcie najlepszej jakości i wartości w jak najkrótszym czasie realizacji.

Nieznacznym modyfikacjom uległ również tzw. „Scaled Agile Framework Big picture” – w wersji 4.6 nadal obsługuje pełną gamę środowisk programistycznych. Wzorem poprzedniej wersji posiada cztery gotowe konfiguracje (Essential, Large Solution, Portfolio i Full SAFe).

Mapa implementacji SAFe została rozbudowana o 3 dodatkowe szkolenia:

  • SAFe DevOps
  • SAFe Agile Software Engineering
  • SAFe System and Solution Architect

Kolejną istotną kwestią, zawartą w wersji SAFe® 4.6, jest podejście do realizacji dużych programów rządowych (large-scaled government programs) co skutkowało wprowadzeniem dedykowanego szkolenia SAFe for Government.

Zapraszamy na nasze szkolenia. Nowe propozycje już wkrótce pojawią się tu: https://fabrykajakosci.pl/kalendarz-szkolen/

Więcej informacji o wersji „SAFe® 4.6 for Lean Enterprises”: https://www.scaledagileframework.com/whats-new-in-safe-46/