Kolejny audyt ISO 9001:2015 za nami!

Od wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015 w Fabryce Jakości, szkoleniowej marce @Soflab, minął prawie rok. Zgodnie z wymogami, nasza firma została poddana kolejnemu audytowi nadzoru.

Poniżej prezentujemy dwa kluczowe cytaty z raportu przeprowadzonego przez uznaną firmę BSI:

Streszczenie

Audit objął zaplanowany obszar zakresu Systemu Zarządzania Jakością. Organizacja przedstawiła

dowody na to że funkcjonujący System jest spójny i zgodny z obowiązującymi wymaganiami normy EN

ISO 9001:2015. Rekomenduję utrzymanie Certyfikatu potwierdzającego zgodność Systemu Zarządzania

Jakością z wymaganiami obowiązującej Normy.”

Wykres podsumowujący niezgodności

Nie podniesiono żadnych niezgodności”

 

Jest to dowód na to, że nasza organizacja działa profesjonalnie, zarówno pod kątem merytorycznym, jak i organizacyjnym! Aby to osiągnąć, opieramy nasze działania o filozofię ciągłego doskonalenia (ang. continuous improvement) zaczerpniętą ze zwinnych podejść (agile)!