Nadchodzi SAFe® for Lean Enterprises w wersji 5.0!

Twórcy SAFe® ogłosili i zaprezentowali piątą wersję skalowanego frameworka SAFe® 5.0 for Lean Enterprises! Najnowsze wydanie wprowadza między innymi siedem kluczowych kompetencji Lean Enterprise niezbędnych do osiągnięcia prawdziwej zwinności biznesowej (ang. business agility).

Żyjemy w czasach, gdy każda branża napędzana jest technologią, a każda firma jest, przynajmniej częściowo, firmą programistyczną. Opanowanie zwinności w biznesie staje się kluczowym aspektem rozwoju, a nie tylko przetrwania. Zwinność biznesowa ma miejsce, gdy cała organizacja stosuje praktyki Lean i Agile, by stale i proaktywnie dostarczać innowacyjne rozwiązania biznesowe szybciej niż konkurencja. SAFe® w najnowszej wersji kładzie nacisk na stosowanie framework’a w całym przedsiębiorstwie, w celu zapewniania elastyczności biznesowej.

Przechodząc do omówienia poszczególnych zmian, tradycyjnie autorzy SAFe® dokonali odświeżenia i aktualizacji Big Picture – czyli interaktywnej mapy framework’a. Poza pojawieniem się nowych kompetencji, bądź dostosowaniem już istniejących, twórcy odseparowali zespoły agile’owe od technologii, podkreślili znaczenie zwinności biznesowej, czy nastawienia na Klienta.

Siedem kluczowych kompetencji Lean Enterprise wspierających zwinność biznesową (ang. business agility), zaprezentowanych na poniższej grafice, zostało podzielone na część związaną z realizacją (lewa strona) oraz część związaną z rozwojem strategii (prawa strona). Lean – Agile Leadership zostało zaprezentowane jako fundament wspierający oba obszary. Klient znajduje się w centrum uwagi.

Kultura ciągłego uczenia (Continous Learning Culture) jest pierwszą z 2 nowych kompetencji wprowadzonych przez SAFe. Opisuje ona zestaw wartości i praktyk, które zachęcają zarówno jednostki, jak i całe organizacje do ciągłego podnoszenia wiedzy, kompetencji, wydajności i innowacji.

Drugą nową kompetencją jest zwinność organizacji (Orgranizational Agility), która opisuje, w jaki sposób myślenie Lean oraz zespoły agile’owe optymalizują swoje procesy biznesowe oraz szybko dostosowują organizację do nowych potrzeb i możliwości.

Pozostałe 5 kompetencji zostało odświeżonych i dostosowanych do najnowszej wersji SAFe:

  • Zwinność techniczna i zwinność zespołu (The Team and Technical Agility) opisuje kluczowe zasady i praktyki Lean-Agile, wykorzystywane przez wysokowydajne zespoły do budowania wysokiej jakości rozwiązań dla swoich Klientów.
  • Zwinne dostarczanie produktów (Agile Product Delivery) to zorientowane na Klienta podejście do definiowania, budowania, ciągłego dostarczania produktów i usług do użytkowników końcowych. Obejmują, znane z poprzednich wersji, podejścia DevOps oraz „wydawanie na żądanie” (Release on Demand).
  • Zarządzanie Lean Portfolio (Lean Portfolio Management) kładzie nacisk na dostosowanie strategii do realizacji, potrzeb, wywiązywania się z istniejących zobowiązań oraz wprowadzania innowacji w oparciu o stosowanie praktyk Lean oraz systemowego myślenia.
  • Dostawa rozwiązań dla przedsiębiorstw (Enterprise Solution Delivery) opisuje, jak stosować zasady i praktyki Lean-Agile do specyfikacji, rozwoju, wdrażania, działania i ewolucji największych aplikacji, sieci, systemów cyber-fizycznych na świecie.
  • Przywództwo Lean-Agile (Lean-Agile Leadership) prezentuje, w jaki sposób liderzy stają się motorem napędowym zmian w organizacji umożliwiając osobom i zespołom osiąganie ich najwyższego potencjału.

Kolejną zmianą, która pojawia się wraz z najnowszą wersją, jest 10 zasada – pryncypium (w wersji 4.6 istniało 9 pryncypiów) – organizowanie wokół wartości (ang. Organize Around Value), która pomaga przedsiębiorstwom zrównoważyć wysiłki rozwojowe wokół pełnego przepływu wartości od początku do końca. SAFe wprowadza „podwójny system operacyjny” wykorzystujący zalety hierarchii, a także zapewnia zorganizowaną sieć strumieni wartości, organizuje ludzi, którzy współpracując, podnoszą jakość i minimalizują opóźnienia.

Ponadto nowości możemy zauważyć w znanych z poprzednich wydań: SAFe House of Lean oraz w Roadmap’ie implementacji SAFe.

Zachęcamy do lektury pełnego artykułu opublikowanego przez SAFe na stronie https://v5preview.scaledagileframework.com/whats-new-in-safe-5-0/, gdzie można przeczytać o szczegółach wyżej opisanych nowości, zmian i nie tylko.