Polityka Systemu Zarządzania Jakością

Nadrzędnym celem strategicznym firmy Soflab Technology jest dostarczanie klientom jak najlepszych rozwiązań technologicznych na rynku usług testowania i zapewniania jakości rozwiązań ICT. Fabryka Jakości jest szkoleniowym brand’em firmy Soflab Technology, w ramach którego oferujemy szkolenia z zakresu metodyk i narzędzi testowych, zwinnego zarządzania – agile oraz szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. Dążymy do zapewnienia najwyższej jakości usług szkoleniowych opartych na aktualnych trendach rynkowych, przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań i metodyk.

Nasz cel strategiczny realizujemy poprzez następujące działania:

  • zapewnienie wysokiej jakości realizowanych usług szkoleniowych w celu spełnienia oczekiwań klienta i stron zainteresowanych,
  • przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych, wymagań klienta i stron zainteresowanych oraz wszelkich innych wymagań, mających zastosowanie, istotnych dla kontekstu organizacji, wpływających na zdolność organizacji do zapewnienia zgodności wykonywanych działań oraz zwiększania zadowolenia klienta,
  • angażowanie wszystkich pracowników Firmy w utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością, właściwe komunikowanie celów jakościowych oraz podnoszenie kompetencji pracowników poprzez systematyczne szkolenia,
  • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w całej organizacji, mając na uwadze kontekst oraz strategiczny kierunek działania Spółki.

W celu realizacji określonych celów oraz działań wdrożony został System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Kierownictwo Organizacji deklaruje zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji przyjętych celów oraz pełne zaangażowanie w utrzymywanie, poprawę i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

Prezes Zarządu

Warszawa, 13.03.2018