Szkolenia agile

Implementing SAFe®

Dowiedz się, jak efektywnie kierować i wspierać realizację programów, uruchamiać Agile Release Train (ART), budować proces ciągłego dostarczania wartości oraz implementować kulturę DevOps.

Leading SAFe®

Poznaj zasady i praktyki Scaled Agile Framework® (SAFe®), dowiedz się, jak realizować i dostarczać wartość z pomocą Agile Release Trains i co oznacza poprowadzenie transformacji Lean-Agile w firmie.

SAFe® for Teams

Zyskaj szczegółową wiedzę na temat Agile Release Train, zrozum w jaki sposób zapewnia on wartość, oraz co sam możesz zrobić, aby skutecznie wykonywać swoją rolę z pomocą Scrum, Kanban i XP.

SAFe® Scrum Master

Poznaj rolę Scrum Mastera w kontekście całej organizacji, naucz się efektywnie planować i wykonywać Przyrostu Programu (PI), jak budować wydajne zespoły Agile, stając się jednocześnie liderem i coachem.

SAFe® Advanced Scrum Master

Rozwiń swoje umiejętności Scrum Mastera, obejmij rolę przywódcy służebnego i naucz się efektywnie facylitować zwinne zespoły, realizację programu i pomagać w osiągnięciu sukcesu wdrożenia Scaled Agile Framework (SAFe®).

SAFe® Product Owner/Product Manager

Zdobądź umiejętności niezbędne do kierowania dostarczaniem wartości w przedsiębiorstwie Lean i poznaj działania, narzędzia oraz mechanizmy używane do zarządzania rejestrami (backlogs) i programami.

iSQI® CAT Certified Agile Tester

Szkolenie dostarcza umiejętności i kompetencji wymaganych do skutecznej realizacji zwinnych projektów, koncentrując się na praktycznym podejściu, dostarcza wymaganego know-how, niezbędnego do odnoszenia sukcesów w projektach Agile.

iSQI® Certified Agile Essentials

Sukces projektu Agile nie zależy tylko od umiejętności i doświadczenia członków zespołu projektowego, ale także od zrozumienia i wiedzy na temat zwinności wszystkich osób zaangażowanych w projekt.