Szkolenia metodyczne

iSQI® CAT Certified Agile Tester

Szkolenie dostarcza umiejętności i kompetencji wymaganych do skutecznej realizacji zwinnych projektów, koncentrując się na praktycznym podejściu, dostarcza wymaganego know-how, niezbędnego do odnoszenia sukcesów w projektach Agile.

iSQI® CMAP Mobile App Testing – Poziom Podstawowy

Szkolenie zapewnia uczestnikom doskonałe zrozumienie i wprowadzenie do testowania aplikacji mobilnych poprzez użycie odpowiednich ćwiczeń i przykładów, by wzmocnić ich umiejętności i wiedzę.

iSQI® CMAP Mobile App Test Automation

Wprowadzenie do automatycznego testowania aplikacji mobilnych poprzez interfejs użytkownika poprzez zaawansowane podejście do testów aplikacji mobilnych, najważniejszych technik oraz terminologii.

WCAG 2.0, 2.1, UX – szkolenie dla osób testujących oraz tworzących aplikacje webowe dla wykluczonych cyfrowo

Jednodniowe szkolenie skierowane do testerów i deweloperów aplikacji webowych z zakresu User Experience i WCAG 2.0, 2.1.

Podstawy Testowania. Projektowanie przypadków testowych.

Szkolenie wprowadzające do procesu testowego, terminologii testowej, przygotowania przypadków testowych, przekazania wiedzy z zakresu technik testowania oraz ich doboru w praktyce.

Testowanie Oprogramowania – szkolenie dla osób realizujących i odpowiadających za testy akceptacyjne oraz kadry zarządzającej

Szkolenie bazujące na sprawdzonych metodykach i dobrych praktykach z obszaru testowania oprogramowania, stanowiące uniwersalną bazę do usystematyzowania i optymalizacji procesu testowego w organizacji.

Organizacja Procesu Testowego

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie jego uczestnikom, w jaki sposób należy organizować proces testowy w organizacji.

Zarządzanie Wymaganiami

Szkolenie z zakresu zarządzania wymaganiami, dedykowane dla Analityków Testów oraz Analityków Biznesowych, omawiające techniki określania, analizowania i dokumentowania wymagań.

ISTQB® Foundation – Certyfikowany Tester Poziomu Podstawowego

Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchaczy do przystąpienia do egzaminu ISTQB Foundation m.in. poprzez zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami z obszaru testowania i zarządzania testowaniem.