Szkolenia z bezpieczeństwa

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001:2014

Szkolenie prezentujące i przekazujące niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące wdrażania i przeprowadzania audytów dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO 27001.

CISA – Przygotowanie do egzaminu

Szkolenie przygotowujące uczestników do egzaminu Certified Information Systems Auditor(CISA) oraz dostarczające wiedzę niezbędną w praktyce zawodowej audytora systemów informatycznych.