Szkolenia z narzędzi

Szkolenie dla Administratorów JIRA Core

Ważnym celem szkolenia jest wytworzenie dobrych praktyk konfiguracyjnych i utrzymaniowych, które będą przydatne w codziennej pracy administratorów.

Narzędzia wspierające testy JIRA/TestLink

Celem szkolenia jest zapoznanie z najpopularniejszymi narzędziami wspierającymi codzienną pracę testerów na przykładzie JIRA i TestLink.

Wstęp do automatyzacji z wykorzystaniem Selenium

Szkolenie omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące automatyzacji czynności wykonywanych w popularnych przeglądarkach internetowych.

Automatyzacja testów przy pomocy HP Unified Functional Testing – zakres podstawowy

Szkolenie wprowadzające do automatyzacji testów funkcjonalnych z wykorzystaniem narzędzia HP UFT.

HPE Application Lifecycle Management – administracja i dostosowanie narzędzia

Szkolenie wprowadzającym do administracji i dostosowania narzędzia HPE ALM.

HPE Application Lifecycle Management 12.20 – szkolenie techniczne dla użytkowników

Szkolenie wprowadzające do narzędzia HPE ALM w zakresie jego użytkowania.

Inflectra SpiraTeam – szkolenie techniczne dla administratorów

Szkolenie dedykowane dla administratorów systemu i administratorów projektów SpiraTeam, stanowi wprowadzenie do zarządzania i administrowania narzędziem.

Inflectra SpiraTeam – szkolenie techniczne dla użytkowników

Szkolenie wprowadza do używania narzędzia Inflectra SpiraTeam.