[:pl]

Szkolenie wprowadzające do automatyzacji testów funkcjonalnych z wykorzystaniem narzędzia HP UFT. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak przy pomocy tego narzędzia tworzyć i wykonywać testy automatyczne.

Zakres tematyczny szkolenia

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla użytkowników zajmujących się automatyzacją testów funkcjonalnych.

Metoda szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie wykładu i ćwiczeń warsztatowych wykonywanych przez uczestników.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

soflab_logo_100px

[:en]

Introductory course on functional tests automation using HP UFT.

Participants will learn how to create and execute automated tests with this tool.

Course syllabus

Target audience

The course is addressed to users dealing with functional test automation.

Training method

Lecture and workshops.

Register

Training course authorized by

soflab_logo_100px

[:]

Automatyzacja testów przy pomocy HP Unified Functional Testing – zakres podstawowy

Lekcje

Szkolenie wprowadzające do automatyzacji testów funkcjonalnych z wykorzystaniem narzędzia HP UFT. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak przy pomocy tego narzędzia tworzyć i wykonywać testy automatyczne.

Zakres tematyczny szkolenia

  • Nagrywanie i odtwarzanie akcji
  • Praca z repozytorium obiektów
  • Akcje – czym są i do czego służą
  • DataTable – korzystanie z tabel, import danych
  • Checkpoints – rodzaje i zastosowanie
  • VBS – wykorzystanie w narzędziu

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla użytkowników zajmujących się automatyzacją testów funkcjonalnych.

Metoda szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie wykładu i ćwiczeń warsztatowych wykonywanych przez uczestników.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

soflab_logo_100px