[:pl]

Szkolenie "HPE Application Lifecycle  Management 12.20 – szkolenie techniczne dla użytkowników" jest szkoleniem wprowadzającym do używania narzędzia HPE ALM.

Uczestnicy dowiedzą się jak efektywnie korzystać narzędzia w ramach procesu wytwarzania oprogramowania. Od konstrukcji wymagań, projektowania i wykonywania testów, po zarządzanie defektami.

Szkolenie daje użytkownikom możliwość poznania najważniejszych modułów i funkcjonalności narzędzia HPE ALM od strony praktycznej.

Zakres tematyczny szkolenia

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników systemu:

Metoda szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie wykładu i ćwiczeń warsztatowych wykonywanych przez uczestników.

Szkolenie autoryzowane przez

soflab_logo_100px

[:en]

"HPE Application Lifecycle Management 12.20 – technical training for users" is an introductory course to using HPE ALM tool.

Participants will learn how to effectively use tools within the software developing process. Starting from construing the requirements, through test design and implementation, to defects management.

The course provides participants with a practical grasp of the most important HPE ALM modules and functions.

Course syllabus

Target audience

The course is addressed to system users:

Training method

Lecture and workshops.

Register

Training course authorized by

soflab_logo_100px

[:]

HPE Application Lifecycle Management 12.20 – szkolenie techniczne dla użytkowników

Lekcje

Szkolenie "HPE Application Lifecycle  Management 12.20 – szkolenie techniczne dla użytkowników" jest szkoleniem wprowadzającym do używania narzędzia HPE ALM.

Uczestnicy dowiedzą się jak efektywnie korzystać narzędzia w ramach procesu wytwarzania oprogramowania. Od konstrukcji wymagań, projektowania i wykonywania testów, po zarządzanie defektami.

Szkolenie daje użytkownikom możliwość poznania najważniejszych modułów i funkcjonalności narzędzia HPE ALM od strony praktycznej.

Zakres tematyczny szkolenia

 • Tworzenie cykli i wydań
 • Tworzenie wymagań, konwersja na przypadki testowe
 • Organizowanie struktury w drzewie Test Planu
 • Tworzenie przypadków testowych i ich kroków
 • Tworzenie zestawów testów
 • Uruchamianie testów manualnie oraz przy użyciu HPE Sprinter
 • Analiza uruchomień wykonanych testów
 • Zgłaszanie i zarządzanie błędami
 • Import i export z użyciem MS Excel
 • Generowanie raportów i wykresów z użyciem modułu Dashboard

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników systemu:

 • Inżynierów zapewnienia jakości
 • Liderów testów
 • Testerów
 • Managerów projektów

Metoda szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie wykładu i ćwiczeń warsztatowych wykonywanych przez uczestników.

Szkolenie autoryzowane przez

soflab_logo_100px