[:pl]

Szkolenie wprowadza do administrowania narzędziem SpiraTeam. Uczestnicy dowiedzą się o sposobach wykonywania rutynowych zadań administracyjnych systemu.

Zakres tematyczny szkolenia

Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia z administracji:

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla użytkowników systemu:

Metoda szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie wykładu i ćwiczeń warsztatowych wykonywanych przez uczestników.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

soflab_logo_100px

[:en]

The training serves as an introduction to administering SpiraTeam. Participants will learn about the methods of performing routine system administration tasks.

Course syllabus

The training covers the following administration issues:

Target audience

The training is addressed to:

Training method

Lecture and workshops.

Register

Training course authorized by

soflab_logo_100px

[:]

Inflectra SpiraTeam – szkolenie techniczne dla administratorów

Lekcje

Szkolenie wprowadza do administrowania narzędziem SpiraTeam. Uczestnicy dowiedzą się o sposobach wykonywania rutynowych zadań administracyjnych systemu.

Zakres tematyczny szkolenia

Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia z administracji:

  • projektami
  • użytkownikami
  • właściwościami niestandardowymi
  • incydentami
  • wymaganiami
  • planowaniem
  • notyfikacjami mailowymi

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla użytkowników systemu:

  • Administratorów systemu SpiraTeam
  • Administratorów projektów w SpiraTeam

Metoda szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie wykładu i ćwiczeń warsztatowych wykonywanych przez uczestników.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

soflab_logo_100px