[:pl]

Szkolenie wprowadza do używania narzędzia Inflectra SpiraTeam. Uczestnicy dowiedzą się jak efektywnie korzystać z tego narzędzia w ramach procesu wytwarzania oprogramowania. Od konstrukcji wymagań, projektowania i wykonywania testów, po zarządzanie defektami. Szkolenie daje uczestnikom możliwość poznania najważniejszych modułów narzędzia SpiraTeam od strony praktycznej.

Zakres tematyczny szkolenia

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla użytkowników systemu:

Metoda szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie wykładu i ćwiczeń warsztatowych wykonywanych przez uczestników.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

soflab_logo_100px

[:en]

The training serves as an introduction to Inflectra SpiraTeam. Participants will learn how to use this tool to develop software in an effective way. Starting from construing requirements, through tests design and implementation, to defects management. The training provides participants with an opportunity to become acquainted with the most significant SpiraTeam modules in terms of practice.

Course syllabus

Target audience

The training is addressed to system users:

Training method

Lecture and workshops.

Register

Training course authorized by

soflab_logo_100px

[:]

Inflectra SpiraTeam – szkolenie techniczne dla użytkowników

Lekcje

Szkolenie wprowadza do używania narzędzia Inflectra SpiraTeam. Uczestnicy dowiedzą się jak efektywnie korzystać z tego narzędzia w ramach procesu wytwarzania oprogramowania. Od konstrukcji wymagań, projektowania i wykonywania testów, po zarządzanie defektami. Szkolenie daje uczestnikom możliwość poznania najważniejszych modułów narzędzia SpiraTeam od strony praktycznej.

Zakres tematyczny szkolenia

 • Struktura: grupy projektów i projekty
 • Grupy użytkowników i ich prawa
 • Omówienie interfejsu użytkownika, My Page, My Profile
 • Planowanie Releasów i Iteracji
 • Zarządzanie wymaganiami
 • Zarządzanie przypadkami testowymi
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie dokumentami
 • Zarządzanie zadaniami
 • Wbudowany komunikator

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla użytkowników systemu:

 • Inżynierów zapewnienia jakości
 • Liderów testów
 • Testerów
 • Managerów projektów

Metoda szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie wykładu i ćwiczeń warsztatowych wykonywanych przez uczestników.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

soflab_logo_100px