[:pl]

Aplikacje i urządzenia mobilne w bardzo krótkim czasie stały się ważnym elementem w dzisiejszym społeczeństwie oraz w świecie IT . Technologie mobilne szybko się zmieniają i mają ogromny wpływ na procesy produkcji oraz na to, jak i co testujemy. Specjaliści IT powinni być na bieżąco z najnowszymi trendami rozwoju technologii mobilnych, oraz wiedzieć, jak wpływają one na testy, wydajność czy bezpieczeństwo.

Szkolenie CMAP Mobile App Testing – Poziom Podstawowy zapewnia uczestnikom doskonałe zrozumienie i wprowadzenie do testowania aplikacji mobilnych poprzez użycie odpowiednich ćwiczeń i przykładów, by wzmocnić ich umiejętności i wiedzę.

Korzyści ze szkolenia

Jako certyfikowany specjalista (CMAP Mobile App Testing) uczestnik będzie:

Syllabus

https://isqi.org/lv/en/content/13-syllabi

Egzamin

Egzamin na certyfikat CMAP Mobile App Testing – Foundation Level może zostać zrealizowany w ponad 5,200 lokalizacjach na świecie centrum egzaminacyjnego Pearson VUE, jako egzamin typu FLEX, SMEX lub w formie papierowej w ramach szkolenia lub publicznych egzaminów.

Egzamin składa się z 40 pytań wielokrotnego wyboru, które należy rozwiązać w ciągu 60 minut (dodatkowe 25% czasu przeznaczone jest dla osób, których język angielski nie jest językiem ojczystym). Próg zaliczeniowy egzaminu wynosi 65%.

 

Grupa docelowa

Szkolenie CMAP Mobile App Testing – Poziom podstawowy dedykowane jest dla wszystkich osób zaangażowanych w testowanie aplikacji mobilnych w tym: kierowników projektu, kierowników jakości, kierowników zespołów deweloperskich, analityków biznesowych, deweloperów, testerów, dyrektorów IT i konsultantów.

Wymagania wstępne: wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu testowania oprogramowania.

Czas trwania szkolenia

2 dni

Register

Szkolenie autoryzowane przez

isqi-300px

[:en]

Apps and mobiles have become an important element of today’s IT and society in a very short time frame. Mobile technologies are fast changing and have a huge impact on how we develop, how we test and what we test. IT professionals should be up to date with the latest development of the mobile technology and how it impacts testing, performance and security.

CMAP Mobile App Testing – Foundation Level provides participants with an excellent introduction to, and understanding of, Mobile App Testing, using relevant exercises and examples to reinforce their skills and knowledge.

Business Outcomes

As a CMAP Mobile App Testing certified professional you will be able to:

Syllabus

https://isqi.org/lv/en/content/13-syllabi

Exam

CMAP Mobile App Testing – Foundation Level is offered as a Test Center Exam in over 5,200 Pearson VUE locations, as a FLEX Exam or SMEX Exam or as a paper-based exam after training or during our regularly scheduled public examinations.

40 questions, multiple-choice, 60 minutes (25% time extension for non-native speakers available on request), minimum score 65%.

Target audience

CMAP Mobile App Testing – Foundation Level is offered as a Test Center Exam in over 5,200 Pearson VUE locations, as:

Prerequisites: Basic knowledge of concepts in software testing is required.

Register

Training course authorized by

isqi-300px

[:]

iSQI® CMAP Mobile App Testing – Poziom Podstawowy

Lekcje

Aplikacje i urządzenia mobilne w bardzo krótkim czasie stały się ważnym elementem w dzisiejszym społeczeństwie oraz w świecie IT . Technologie mobilne szybko się zmieniają i mają ogromny wpływ na procesy produkcji oraz na to, jak i co testujemy. Specjaliści IT powinni być na bieżąco z najnowszymi trendami rozwoju technologii mobilnych, oraz wiedzieć, jak wpływają one na testy, wydajność czy bezpieczeństwo.

Szkolenie CMAP Mobile App Testing – Poziom Podstawowy zapewnia uczestnikom doskonałe zrozumienie i wprowadzenie do testowania aplikacji mobilnych poprzez użycie odpowiednich ćwiczeń i przykładów, by wzmocnić ich umiejętności i wiedzę.

Korzyści ze szkolenia

Jako certyfikowany specjalista (CMAP Mobile App Testing) uczestnik będzie:

  • potrafił pomóc w adaptacji istniejących metod testowania do testowania aplikacji mobilnych,
  • wspierał zespół w przeglądzie wymagań dla aplikacji mobilnych z wykorzystaniem wiedzy o środowisku mobilnym,
  • umiał dostosować istniejące doświadczenia oraz sposoby testowania aplikacji webowych oraz innych do testowania aplikacji mobilnych włącznie z oczekiwaniami użytkowników,
  • potrafił zidentyfikować i zastosować odpowiednie metody dla testowania, charakterystycznych dla technologii mobilnych, cech,
  • potrafił stosować odpowiednie techniki testowania dla projektów aplikacji mobilnych,
  • określał i używał odpowiednich narzędzi wspierających testowanie aplikacji mobilnych w tym symulatorów i emulatorów,
  • wspierał zespół w identyfikacji potencjalnych obszarów testów automatycznych i doboru odpowiednich narzędzi, pomagać w identyfikacji wymagań do środowiska testowego dla testowania aplikacji mobilnych.

Syllabus

https://isqi.org/lv/en/content/13-syllabi

Egzamin

Egzamin na certyfikat CMAP Mobile App Testing – Foundation Level może zostać zrealizowany w ponad 5,200 lokalizacjach na świecie centrum egzaminacyjnego Pearson VUE, jako egzamin typu FLEX, SMEX lub w formie papierowej w ramach szkolenia lub publicznych egzaminów.

Egzamin składa się z 40 pytań wielokrotnego wyboru, które należy rozwiązać w ciągu 60 minut (dodatkowe 25% czasu przeznaczone jest dla osób, których język angielski nie jest językiem ojczystym). Próg zaliczeniowy egzaminu wynosi 65%.

 

Grupa docelowa

Szkolenie CMAP Mobile App Testing – Poziom podstawowy dedykowane jest dla wszystkich osób zaangażowanych w testowanie aplikacji mobilnych w tym: kierowników projektu, kierowników jakości, kierowników zespołów deweloperskich, analityków biznesowych, deweloperów, testerów, dyrektorów IT i konsultantów.

Wymagania wstępne: wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu testowania oprogramowania.

Czas trwania szkolenia

2 dni

Register

Szkolenie autoryzowane przez

isqi-300px