[:pl]

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najpopularniejszymi narzędziami wspierającymi codzienną pracę Testerów Oprogramowania. Program kursu obejmuje zarówno narzędzie komercyjne JIRA, jak również OpenSource’ową alternatywę w postaci TestLink. Podczas kursu, poza teorią, kładziony jest duży nacisk na podejście praktyczne, aby przygotować uczestników do płynnej pracy z ww. narzędziami.

Zakres tematyczny szkolenia

JIRA

TestLink

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do użytkowników narzędzi JIRA i/lub TestLink oraz Testerów Oprogramowania.

Szkolenie dedykowane jest głównie dla osób początkujących, natomiast mile widziane jest podstawowe doświadczenie w projektach IT.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie dwudniowe realizowane w godzinach 9:00-16:00. Organizator zapewnia całodzienny serwis kawowy oraz lunch.

Metoda szkolenia

Szkolenie realizowane jest głównie w formie warsztatów uzupełnianych krótkimi wykładami teoretycznymi stanowiącymi wprowadzenie do poszczególnych funkcjonalności narzędzi.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

soflab_logo_100px

[:en]

The important goal of the training is to acquaint participants with the most popular tools supporting the daily work of Software Testers. The course program includes both the JIRA commercial tool as well as the OpenSource alternative: TestLink. During the course, in addition to theory, great emphasis is put on a practical approach to prepare participants for smooth work with the above-mentioned tools.

Scope of the training

JIRA

 TestLink

Target audience

The training is directed to users of JIRA and / or TestLink tools and Software Testers.

The training is dedicated mainly to beginners, but basic experience in IT projects is welcome.

Duration of training

Two-day training from 9:00 to 16:00. The Organizer provides a full day coffee service and lunch

Training method

The training is mainly conducted in workshops supplemented with short theoretical lectures that introduce the various functionalities of the tools.

Register

Training course authorized by

soflab_logo_100px

[:]

Narzędzia wspierające testy JIRA/TestLink

Lekcje

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najpopularniejszymi narzędziami wspierającymi codzienną pracę Testerów Oprogramowania. Program kursu obejmuje zarówno narzędzie komercyjne JIRA, jak również OpenSource’ową alternatywę w postaci TestLink. Podczas kursu, poza teorią, kładziony jest duży nacisk na podejście praktyczne, aby przygotować uczestników do płynnej pracy z ww. narzędziami.

Zakres tematyczny szkolenia

JIRA

 • Wprowadzenie do narzędzia JIRA
 • czym jest JIRA
 • obszary zastosowania JIRY w projektach informatycznych
 • Pierwsze logowanie + omówienie wyglądu panelu startowego
 • Zrozumienie pojęcia „dashboard” oraz tworzenie spersonalizowanego dashboardu
 • przegląd gadżetów jakie można umieścić na dasboardach
 • filtrowanie – omówienie zagadnienia
 • Tworzenie własnych zgłoszeń
 • omówienie rodzajów zgłoszeń
 • zgłoszenie własnego błędu – omówienie najważniejszych pól do wypełnienia przy zgłaszaniu błędów.
 • etapy „życia” naszych zgłoszeń - workflow
 • statusy zgłoszeń
 • Egzekucja testów w narzędziu (w opcji rozszerzonej tworzenie Test stepów, test casów, test setów i ich egzekucja)
 • Możliwości integracji z innymi narzędziami do egzekucji testów

TestLink

 • Zalety i wady narzędzia TestLink
 • Instalacja
 • Konfiguracja i kastomizacja narzędzia
 • Plan testów i zarządzanie testami oraz defektami
 • Omówienie funkcjonalności i elementów menu
 • Tworzenie i zarządzanie projektem
 • Tworzenie wymagań, testów, dokumentacji
 • Tworzenie przypadków testowych
 • Uruchomienie przypadków testowych
 • Raportowanie

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do użytkowników narzędzi JIRA i/lub TestLink oraz Testerów Oprogramowania.

Szkolenie dedykowane jest głównie dla osób początkujących, natomiast mile widziane jest podstawowe doświadczenie w projektach IT.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie dwudniowe realizowane w godzinach 9:00-16:00. Organizator zapewnia całodzienny serwis kawowy oraz lunch.

Metoda szkolenia

Szkolenie realizowane jest głównie w formie warsztatów uzupełnianych krótkimi wykładami teoretycznymi stanowiącymi wprowadzenie do poszczególnych funkcjonalności narzędzi.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

soflab_logo_100px