[:pl]

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie jego uczestnikom, w jaki sposób należy organizować proces testowy w organizacji. Pomaga zidentyfikować wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej implementacji oraz stosowania przez zarówno osoby z obszaru QA jak i całego jego otoczenia. Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się od jakich elementów należy rozpocząć proces wdrożenia i w jaki sposób usprawniać działanie procesu w organizacji.

Jednodniowe szkolenie, prowadzone w formie interaktywnej, pozwoli na łatwe przyswojenie zaprezentowanego materiału oraz pozwoli zaadresować problemy, z którymi spotkali się uczestnicy w swojej karierze.

Zakres tematyczny szkolenia

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest dla Kierowników Testów.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie jednodniowe realizowane w godzinach 9:00-16:00. Organizator zapewnia całodzienny serwis kawowy oraz lunch.

Metoda szkolenia

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

soflab_logo_100px

[:en]

The aim of the course is to acquaint the participants with the methods of organizing testing processes within an organization. It provides all the necessary tools and develops all the right skills for appropriate identification of all the elements, vital for proper implementation and application of these processes, by both QA specialists, as well as those specializing in the corresponding fields. Thanks to the course, the participants acquire the knowledge about the elements used to begin the implementation process and how to improve the process functioning within the organization.

A one-day interactive course equips the participants to acquire knowledge in an easy way. It will also enable the recognition and identification of the problems encountered by the participants during their careers.

Course syllabus

Target audience

The course is dedicated to Test Managers

Training method

Training conducted as workshops

Training duration

One-day training from 9:00 to 16:00. The Organizer provides a full day coffee service and lunch

Register

Training course authorized by

soflab_logo_100px

[:]

Organizacja Procesu Testowego

Lekcje

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie jego uczestnikom, w jaki sposób należy organizować proces testowy w organizacji. Pomaga zidentyfikować wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej implementacji oraz stosowania przez zarówno osoby z obszaru QA jak i całego jego otoczenia. Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się od jakich elementów należy rozpocząć proces wdrożenia i w jaki sposób usprawniać działanie procesu w organizacji.

Jednodniowe szkolenie, prowadzone w formie interaktywnej, pozwoli na łatwe przyswojenie zaprezentowanego materiału oraz pozwoli zaadresować problemy, z którymi spotkali się uczestnicy w swojej karierze.

Zakres tematyczny szkolenia

 • Wprowadzenie do procesu testowego
  • Definicje
  • Dlaczego potrzebny jest proces testowy?
  • Procesu testowy a proces wytwórczy
  • Modele wytwarzania oprogramowania
 • Prosty proces testowy
  • Podejście ISTQB
  • Schematy procesu testowego
  • Etapy przygotowania i planowania
  • Etapy wykonania i zamknięcia
 • Otoczenie procesu testowego
  • Ważne zespoły i procesy współpracujące
  • Zarządzanie środowiskami testowymi
  • Zarządzanie wydaniami i konfiguracją
  • Zarządzanie incydentami/defektami
 • Kompletny proces testowy
  • Podejście do budowania procesu testowego
  • Zależności w warstwach procesu
 • Organizacyjny proces testowy
  • Polityka testów
  • Strategia testów
 • Proces zarządzania testami
  • Planowanie testów
  • Dokumentacja procesu testowego
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Monitorowanie i kontrola
  • Zamknięcie testów
 • Operacyjny proces testowy
  • Projektowanie i implementacja
  • Wykonanie
  • Raportowanie problemów testowych
 • Proces testowy w modelach zwinnych
 • Podsumowanie i dyskusja

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest dla Kierowników Testów.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie jednodniowe realizowane w godzinach 9:00-16:00. Organizator zapewnia całodzienny serwis kawowy oraz lunch.

Metoda szkolenia

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

soflab_logo_100px