[:pl]

Szkolenie ma na celu wprowadzenie jego uczestników do procesu testowego, przybliżenie terminologii testowej, uświadomienie po co i dlaczego testujemy oprogramowanie, w jaki sposób przygotowujemy przypadki testowe, przekazanie wiedzy z zakresu technik testowania oraz ich doboru w praktyce. Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się także, jakie są podstawowe metryki w procesie testowym, które warto stosować w każdym projekcie. Szkolenie prowadzone w formie warsztatów pozwoli na łatwe przyswojenie zaprezentowanego materiału oraz późniejsze jego zastosowanie w praktyce.

Zakres tematyczny szkolenia

Grupa docelowa

Szkolenie jest dedykowane dla Analityków Testów oraz Testerów.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie jednodniowe realizowane w godzinach 9:00-16:00. Organizator zapewnia całodzienny serwis kawowy oraz lunch.

Metoda szkolenia

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

soflab_logo_100px

[:en]

The object of the course is to introduce its participants to testing process, acquaint them with testing terminology, explain the purpose of testing, how test cases are prepared, introducing testing techniques as well as their practical application. Thanks to the training participants shall also become acquainted with the basic metrics in test process recommended to be applied in every project. The workshop nature of the course allows easy acquisition of the presented knowledge as well as its practical use for future purposes.

Course syllabus

Target audience

The course is dedicated to Test Analysts and Testers

Training duration

One-day training from 9:00 to 16:00. The Organizer provides a full day coffee service and lunch

Training method

Training conducted as workshops

Register

Training course authorized by

soflab_logo_100px

[:]

Podstawy Testowania. Projektowanie przypadków testowych.

Lekcje

Szkolenie ma na celu wprowadzenie jego uczestników do procesu testowego, przybliżenie terminologii testowej, uświadomienie po co i dlaczego testujemy oprogramowanie, w jaki sposób przygotowujemy przypadki testowe, przekazanie wiedzy z zakresu technik testowania oraz ich doboru w praktyce. Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się także, jakie są podstawowe metryki w procesie testowym, które warto stosować w każdym projekcie. Szkolenie prowadzone w formie warsztatów pozwoli na łatwe przyswojenie zaprezentowanego materiału oraz późniejsze jego zastosowanie w praktyce.

Zakres tematyczny szkolenia

 • Wprowadzenie do testowania
  • Definicje
  • Dlaczego warto testować
  • Definicja przypadku testowego
  • Składowe przypadku testowego
  • Cechy dobrego przypadku testowego
  • Przydatne elementy dodatkowe
 • Proces projektowania przypadków testowych
  • Normy
  • Etapy projektowania testów
   • Identyfikowanie warunków testowych
   • Tworzenie przypadków testowych
   • Tworzenie procedur testowych
 • Techniki projektowania przypadków testowych
  • Rodzaje Technik
  • Podstawowe właściwości technik
  • Techniki czarnoskrzynkowe – definicje, przykłady, ćwiczenia
  • Techniki białoskrzynkowe - definicje, przykłady, ćwiczenia
  • Techniki mieszane - definicje, przykłady, ćwiczenia
  • Techniki oparte na doświadczeniu – przykłady
 • Dobór technik
 • Testowania w różnych metodykach wytwarzania oprogramowania (Model V vs Agile)
 • Narzędzia wspierające testy (automatyzacja, wydajność, zarządzanie testami)
 • Metryki testowe
 • Podsumowanie

Grupa docelowa

Szkolenie jest dedykowane dla Analityków Testów oraz Testerów.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie jednodniowe realizowane w godzinach 9:00-16:00. Organizator zapewnia całodzienny serwis kawowy oraz lunch.

Metoda szkolenia

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

soflab_logo_100px