[:pl]

Jednodniowe szkolenie bazujące na sprawdzonych metodykach, normach i dobrych praktykach z obszaru testowania oprogramowania, stanowiące uniwersalną bazę do usystematyzowania, ustanowienia i optymalizacji procesu testowego w organizacji.

Szkolenie oparte jest o międzynarodowe standardy „IEEE 29119 Software and systems engineering” jak i dobre praktyki wypracowane w ramach realizacji projektów związanych z zapewnieniem jakości oprogramowania.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:

Zakres tematyczny szkolenia

Grupa docelowa

Tematyka szkolenia podzielona jest na 2 grupy docelowe:

Czas trwania szkolenia

Szkolenie jednodniowe realizowane w godzinach 9:00-16:00. Organizator zapewnia całodzienny serwis kawowy oraz lunch.

Metoda szkolenia

Szkolenie przeprowadzone zostanie z elementami interakcji z uczestnikami. Przewidziane są zarówno gry/zabawy jak i warsztaty z poszczególnych zagadnień.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

soflab_logo_100px

[:en]

A one-day course based on tried and tested methodologies, standards and good practice for software testing, all of which serve as a foundation for sytemizing, setting and optimizing test processes within an organization.

The course is based on international “IEEE 29119 Software and systems engineering” standards, as well as good practice developed during realization of software quality assurance projects.

After having completed the course the participants shall:

Course syllabus

Target audience

The topics of the course fall into two main target audiences:

Training duration

One-day training from 9:00 to 16:00. The Organizer provides a full day coffee service and lunch

Training method

Interactive training including games and workshops dedicated to individual topics.

Register

Training course authorized by

soflab_logo_100px

[:]

Testowanie Oprogramowania – szkolenie dla osób realizujących i odpowiadających za testy akceptacyjne oraz kadry zarządzającej

Lekcje

Jednodniowe szkolenie bazujące na sprawdzonych metodykach, normach i dobrych praktykach z obszaru testowania oprogramowania, stanowiące uniwersalną bazę do usystematyzowania, ustanowienia i optymalizacji procesu testowego w organizacji.

Szkolenie oparte jest o międzynarodowe standardy „IEEE 29119 Software and systems engineering” jak i dobre praktyki wypracowane w ramach realizacji projektów związanych z zapewnieniem jakości oprogramowania.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • posiadali usystematyzowaną wiedzę związaną z jakością oprogramowania,
 • posiadali wiedzę dot. wdrożonych obecnie na poziomie testów UAT procesów i kierunku ich rozwoju,
 • posiadali umiejętność optymalnego projektowania zakresu testów,
 • potrafili analizować i interpretować status testów, co pozwali podejmować trafne decyzje,
 • znali narzędzia pozwalające na efektywną poprawę jakości oprogramowania, wydajności oraz atmosfery pracy.

Zakres tematyczny szkolenia

 • Podstawy testowania
  • gdzie zaczyna się testowanie (gdzie zaczynają się testy UAT)
  • kryteria jakości i ich definiowanie
  • jak mierzyć jakość oprogramowania
  • granice odpowiedzialności wytwórcy i testera
  • jak współpracować z twórcami oprogramowania
  • co tester powinien robić oraz czego powinien unikać
  • podstawowy proces testowy, czyli jak rozpocząć testy, żeby je zakończyć sukcesem
  • role i odpowiedzialności w procesie testowym
 • Testowanie w cyklu życia oprogramowania
  • metodyki wytwórcze – zalety i wady
  • jak planować testy by były skuteczne i efektywne
 • Testowanie statyczne
  • przegląd jako narzędzie testowania
  • jak testować przed uruchomieniem oprogramowania
 • Projektowanie testów i zarządzanie testami
  • jak budować testy (jak budować scenariusze testowe)
  • definiowanie kryteriów jakości
  • testy biało i czarno-skrzynkowe
  • jak korzystać z doświadczenia testując oprogramowanie
  • dobór technik testowych
  • planowanie i testowanie wyniku testowego
  • co to jest konfiguracja i jak z niej korzystać
  • wykorzystanie narzędzi w organizacji, opracowaniu i realizacji testów
  • rola ryzyka w testowaniu
  • zarządzanie incydentami i ich naprawą
  • przygotowanie testów – ćwiczenia praktyczne

Grupa docelowa

Tematyka szkolenia podzielona jest na 2 grupy docelowe:

 • Kadrę Zarządzającą odpowiedzialną za Procesy Zarządzania Testami i Procesy Organizacyjne pełniące w procesie rolę Menadżerów Testów
 • Pracowników Zamawiającego pełniących w Procesach Operacyjnych rolę Testerów i Liderów Testów, dla testów akceptacyjnych (UAT)

Czas trwania szkolenia

Szkolenie jednodniowe realizowane w godzinach 9:00-16:00. Organizator zapewnia całodzienny serwis kawowy oraz lunch.

Metoda szkolenia

Szkolenie przeprowadzone zostanie z elementami interakcji z uczestnikami. Przewidziane są zarówno gry/zabawy jak i warsztaty z poszczególnych zagadnień.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

soflab_logo_100px