[:pl]

Selenium jest najpopularniejszym darmowym narzędziem służącym do automatyzacji testów aplikacji webowych. Dzięki darmowym bibliotekom istnieje możliwość budowania skryptów automatycznych we wszystkich popularnych językach programowania(java, python, C#) co daje nieograniczone możliwości tworzenia rozwiązań usprawniających codzienną pracę każdego testera.

Proponowane szkolenie „Wstęp do automatyzacji z wykorzystaniem Selenium” ma na celu zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi automatyzacji czynności wykonywanych w popularnych przeglądarkach internetowych.

Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się:

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów pozwoli na łatwe przyswojenie zaprezentowanego materiału oraz wykorzystanie go w praktyce.

Zakres tematyczny szkolenia

Grupa docelowa

Oferowane szkolenie kierowane jest do osób z podstawową znajomością języka Java w tym:

Metoda szkolenia

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

soflab_logo_100px

[:en]

Selenium is the most popular freeware tool used for web applications testing automation. Thanks to free libraries it is  possible to create automated scripts in all popular programming languages (Java, Python, C#), which allows unlimited possibilities to develop useful solutions that improve and enhance testers’ everyday work.

The purpose of the course „Introduction to automation using Selenium” is to acquaint participants with the most significant issues concerning the automation of actions performed via popular web browsers.

 After having completed the course the participants shall:

Workshop nature of the course allows participants to easily incorporate the presented material and to use it in practice.

Course syllabus

Target audience

The course is addressed to basic Java programmers, including:

Training method

Workshops.

Register

Training course authorized by

soflab_logo_100px

[:]

Wstęp do automatyzacji z wykorzystaniem Selenium

Lekcje

Selenium jest najpopularniejszym darmowym narzędziem służącym do automatyzacji testów aplikacji webowych. Dzięki darmowym bibliotekom istnieje możliwość budowania skryptów automatycznych we wszystkich popularnych językach programowania(java, python, C#) co daje nieograniczone możliwości tworzenia rozwiązań usprawniających codzienną pracę każdego testera.

Proponowane szkolenie „Wstęp do automatyzacji z wykorzystaniem Selenium” ma na celu zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi automatyzacji czynności wykonywanych w popularnych przeglądarkach internetowych.

Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się:

 • jakie typy testów warto automatyzować,
 • jak można wykorzystać automatyzację w codziennej pracy w celu podniesienia efektywności,
 • w jaki sposób tworzyć skrypty automatyczne w narzędziu Selenium IDE,
 • jak tworzyć, uruchamiać oraz utrzymywać bardziej zaawansowane skrypty automatyczne z wykorzystaniem Selenium Webdriver oraz języka Java.

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów pozwoli na łatwe przyswojenie zaprezentowanego materiału oraz wykorzystanie go w praktyce.

Zakres tematyczny szkolenia

 • Wstęp do automatyzacji
 • Selenium IDE
  • instalacja narzędzia
  • przedstawienie najważniejszych funkcjonalności Selenium IDE
 • Warsztaty Selenium IDE
  • budowa automatycznych skryptów testowych
  • identyfikacja elementów aplikacji internetowej
  • manipulacja elementami stron www – najważniejsze polecenia Selenium IDE
  • wykorzystanie asercji oraz weryfikacji
  • zaawansowane funkcjonalności narzędzia
  • ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem Selenium IDE
 • Selenium Webdriver
  • wstęp do narzędzia oraz główne założenia
  • opis architektury
  • porównanie Selenium Webdriver i Selenium IDE
 • Konfiguracja stacji roboczej
 • Dlaczego warto stosować frameworki – wstęp do TestNG
 • Warsztaty Selenium Webdriver
  • najważniejsze mechanizmy oferowane przez TestNG
  • raportowanie wykonania skryptów
  • uruchamianie skryptów na różnych przeglądarkach

Grupa docelowa

Oferowane szkolenie kierowane jest do osób z podstawową znajomością języka Java w tym:

 • testerów,
 • wszystkich pracowników, których codzienne obowiązki związane są z obsługą aplikacji internetowych zainteresowanych automatyzacja tych czynności.

Metoda szkolenia

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

soflab_logo_100px