[:pl]

Jednodniowe szkolenie dedykowane dla dla Analityków Testów oraz Analityków Biznesowych ma na celu zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami z obszaru zarządzania wymaganiami. Szkolenie omawia cechy procesu definiowania wymagań jak również własności, które wymagania powinny posiadać, aby we właściwy sposób mogły być interpretowane przez zespoły projektowe. Podczas szkolenia przedstawiane są techniki określania, analizowania i dokumentowania wymagań. Wskazywane są również podstawowe zagrożenia wynikające z zaniedbań w zakresie gromadzenia i pielęgnacji wymagań.

Ćwiczenia wykonywane podczas szkolenia mają na celu wykorzystanie w sposób praktyczny zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu klasyfikacji oraz analizy i definicji wymagań.

Zakres tematyczny szkolenia

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla Analityków Testów oraz Analityków Biznesowych. W szkoleniu powinny uczestniczyć również osoby biorące udział w zgłaszaniu bądź identyfikacji wymagań.

Metoda szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie wykładu uzupełnionego o ćwiczenia warsztatowe związane z klasyfikacją i określaniem typu wymagań oraz analizą i definiowaniem wymagań.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

soflab_logo_100px

[:en]

One-day course dedicated to Test Analysts and Business Analysts, the objective of which is to present the most significant issues in requirements management. The course discusses the characteristics of requirements defining process as well as the properties that the requirements shall possess to be interpreted by project teams. Participants of the course will be acquainted with techniques applied in analyzing, determining and documenting the requirements. 

The purpose of the practical exercises is to provide participants with practical approach towards the presented issues, to utilize theoretical knowledge of classification, analysis, and definition of requirements.

Course syllabus

Target audience

Training course addressed to Test Analysts and Business Analysts. The course is also suggested for individuals involved in notifying and identifying requirements.

Training method

Lecture complemented by workshop experiences concerning requirements types and classification, as well as their analysis and defining. 

Register

Training course authorized by

soflab_logo_100px

[:]

Zarządzanie Wymaganiami

Lekcje

Jednodniowe szkolenie dedykowane dla dla Analityków Testów oraz Analityków Biznesowych ma na celu zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami z obszaru zarządzania wymaganiami. Szkolenie omawia cechy procesu definiowania wymagań jak również własności, które wymagania powinny posiadać, aby we właściwy sposób mogły być interpretowane przez zespoły projektowe. Podczas szkolenia przedstawiane są techniki określania, analizowania i dokumentowania wymagań. Wskazywane są również podstawowe zagrożenia wynikające z zaniedbań w zakresie gromadzenia i pielęgnacji wymagań.

Ćwiczenia wykonywane podczas szkolenia mają na celu wykorzystanie w sposób praktyczny zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu klasyfikacji oraz analizy i definicji wymagań.

Zakres tematyczny szkolenia

 • Wstęp do wymagań
  • kontekst problemu biznesowego, rozwiązania, produktu
  • pojęcie wymagania
  • klasyfikacja i typy wymagań
  • atrybuty wymagań
  • jakość  wymagań
 • Inżynieria wymagań
  • proces inżynierii wymagań
  • standardy oraz normy
  • role i odpowiedzialności
 • Opracowanie wymagań
  • identyfikacja wymagań
  • analiza wymagań
  • specyfikacja wymagań
  • walidacja i weryfikacja
 • Zarządzanie wymaganiami
  • zarządzanie projektem
  • zarządzanie ryzykiem
  • śledzenie wymagań
  • zarządzanie konfiguracją i zmianami
 • Zapewnienie jakości

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla Analityków Testów oraz Analityków Biznesowych. W szkoleniu powinny uczestniczyć również osoby biorące udział w zgłaszaniu bądź identyfikacji wymagań.

Metoda szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie wykładu uzupełnionego o ćwiczenia warsztatowe związane z klasyfikacją i określaniem typu wymagań oraz analizą i definiowaniem wymagań.

Rejestracja

Szkolenie autoryzowane przez

soflab_logo_100px